Evropska komisija  radi na opsežnom paketu mjera za smanjivanje nivoa postojećih loših kredita i sprječavanje nastanka tih kredita u budućnosti. Paket koji bi trebalo donijeti u proljeće 2018. godine, obuhvatit  će:nacrt za osnivanje nacionalnih društava za upravljanje imovinom;zakonodavne mjere za daljnji razvoj sekundarnih tržišta za loše kredite i jačanje sposobnosti povjerilaca da ostvare povrat vrijednosti iz osiguranih kredita;izvještaj u kojem se razmatra mogućnost zakonodavnog predloga kojim bi se uvele zakonske bonitetne zaštitne mjere protiv nedostatnog izdvajanja rezervacija za nove loše kredite i daljnje mjere za posticanje transparentnosti u pogledu loših kredita u Evropi.

link

Savjet EU utvrdio akcioni  plan za rješavanje problema loših  kredita.Prema izvještaju  koje je pripremila podgrupa Odbora za finansijske usluge Savjeta, iznos loših kredita bio je gotovo jedan bilion eura krajem 2016. godine, što je  oko 6,7 % BDP-a EU-a i 5,1 % ukupnih kredita banaka. Ali unutar EU-a postoje velike razlike, s odnosima koji iznose od 1 % do 46 %.

link

Izvor eu.europa