Savjet EU je 27. februara usvojio Uredbu kojom se zabranjuje neopravdano geografsko blokiranje na unutrašnjem tržištu.
Geografsko blokiranje je diskriminatorna praksa koja sprječava kupce na mreži da pristupaju i kupuju proizvode ili usluge sa veb lokacije bazirane u drugoj državi članici.
Novim propisom  će se ukloniti prepreke za elektronsku trgovinu izbjegavanjem diskriminacije na osnovu državljanstva kupca, mjesta prebivališta ili mjesta osnivanja.
“Kraj geografskog blokiranja znači širi izbor i samim tim i bolji poslovi za potrošače i više mogućnosti za preduzeća.” Bugarsko predsjedništvo pridaje veliki značaj digitalnoj ekonomiji. “Želim da pohvalim prethodna predsjedavanja, Parlament i Komisiju za kolektivni uspjeh u uvođenje evropskog digitalnog jedinstvenog tržišta, “izjavila je Lilyana Pavlova, ministarka za bugarsko predsedavanje Savjetom EU.
Uredba, koja će biti objavljena u Službenom listu EU-a do kraja marta 2018., stupi će na snagu devet mjeseci nakon objavljivanja.
Vise informacija  ovdje.