Savjet Evropske unije  je 24. oktobra 2019. usvojio zakljucke o ekonomiji dobrobiti u kojima je države clanice i Komisiju pozvao da perspektivu ekonomije dobrobiti ukljuce horizontalno u nacionalne politike i politike Unije i da ljude i njihovu dobrobit stave u centar kreiranja politike.

Koncept ekonomije dobrobiti prioritet je finskog predsjedništva. Ovaj koncept ima za osnovu da iako je dobrobit ljudi vrijednost sama po sebi, ona je, takodje, od kljucne važnosti za ekonomski rast, produktivnost, dugorocnu fiskalnu održivost i društvenu stabilnost Unije.

Integralni tekst zakljucaka dostupan ovdje .

Izvor :Savjet Evropske unije

Slika: Google Images