Prihvatljivi su aplikanti  iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Projekti i programi koje SHL  podržava usmjereni su na područje edukacije, aktivizma mladih, socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, kao i na širenje mira te s tim u vezi i rješavanja sukoba.

Poziv  SHL 2018 stavlja svoj fokus na projekte u trajanju od jedne do tri godine koji su usmjereni jačanju mladih.

Rok za prijavu je 18. decembar 2017. godine.

Detaljnije