Građani i preduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji
od 1. jula 2019. će manje plaćati korišćenje mobilnih telefona u roamingu u regiji.

Cijene roaminga na području Zapadnog Balkana značajno ce se smanjiti: pozivi ce pojeftiniti do osam puta, a cijena
prenosa podataka u prosjeku ce se smanjiti s 3 EUR/MB na 0,20 EUR/MB.

Novi regionalni sporazum o roamingu prvi je korak u uvođenju regionalnog „roaminga kao kod
kuće“. Novo smanjenje troškova roaminga planira se 1. januara 2020.

Ministri zemalja Zapadnog Balkana sporazum su potpisali 4. aprila u Beogradu. Riječ je o važnom
dostignuću Digitalne agende za Zapadni Balkan, koju je Evropska komisija pokrenula u junu 2018.

 

Izvor Evropska komisija
Slika: Google Images