Zaključcima Savjeta EU i predstavnika vlada država članica u društvu ( 2017/C 423/04, od 9. decembra 2917. godine, konstatuje se  da Savjet EU i predstavnici država članica PODSJEĆAJUĆI DA:

 • U skladu s članom 165. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Unija doprinosi promociji evropskog sporta, vodeći pritom računa o specifičnoj prirodi sporta, njegovim strukturama koje se temelje na dobrovoljnim aktivnostima i njegovoj društvenoj i obrazovnoj ulozi;
 • Savjet Evropske unije 23. maja 2017. Usvojio je treći Plan rada Evropske unije u oblasti  sporta (2017. – 2020.) u kojem su sport i društvo definisani kao prioritetne teme za saradnju EU-a u oblasti sporta, a uloga trenera kao jedno od ključnih pitanja;

UVAŽAVAJUĆI DA:

Treneri imaju ključnu ulogu u sportu, jer vođenjem i usmjeravanjem učesnika  utiču na njihovo znanje, vještine, perspektivu, težnje, zdravlje, dobrobit i vrijednosti. Prema procjenama u Evropi ima između pet  i devet  miliona trenera s uticajem na između 50 i 100 miliona evropljana .

U smislu ovih zaključaka, treneri su osobe koje planiraju i realizuju sportske treninge uz primjenu vještina i znanja koji se na siguran način mogu da se pokažu u svrhu ostvarivanja, rekreacije i zdravlja.

Za potrebe ovih zaključaka kao treneri se podrazumijevaju sportski treneri, tj.:

 • žene i muškarci s kompetencijama temeljenima na formalnom, neformalnom i informalnom učenju sportskog treniranja;
 • osobe koje vode i usmjeravaju takmičare i rekreativne učesnike;
 • profesionalni zaposleni, kao i volonteri;

Rad trenera povezan je s odgovornosti, vještinama i kompetencijama opisanima u nacionalnim trenerskim kvalifikacijama i kvalifikacijama sportskih organizacija.

Osposobljavanje trenera i zahtjevi za trenerske kvalifikacije razlikuju se od zemlje do zemlje. Nacionalni kvalifikacijski okviri (NKO) ili sistemi  na koje se upućuje u Evropskom kvalifikacijskom okviru (EKO) služe kao instrument za olakšavanje upoređenja  među različitim zemljama kako bi se promovisala transparentnost i uporedivost kompetencija i kvalifikacija na nacionalnom i evropskom nivou u svrhe mobilnosti i cjeloživotnog učenja;

Najvažnija pitanja u odnosu na trenere trenutno uključuju:

 • prepoznavanje sve veće važnosti uloge trenera unutar društva;
 • podizanje nivoa osviještenosti samih trenera u odnosu na važnost svoje uloge, s njom povezane mogućnosti i odgovornosti te podsticanje dodatnog razvoja te uloge;
 • širenje mogućnosti za cjeloživotno učenje i obrazovanje trenera, prema potrebi, kako bi se mogli nositi s društvenim promjenama, prvenstveno u vezi sa zdravstvenom zaštitom, dužnom pozornosti i u području ekonomske i socijalne uključenosti;
 • promovisanje rodne ravnopravnosti i raznolikosti u treniranju, prema potrebi, povećavajuci broj zaposlenih trenerica i trenerica volonterki te osoba iz različitih društvenih slojeva i različite etničke pripadnosti u različitim sportovima i na svim nivoima;
 • podršku razvoju dvojne karijere sportista i promovisanja treniranja kao zanimanja mladima;
 • podsticanje, prema potrebi, priznanja treniranja kao zanimanja u državama članicama EU-a promocijom standarda trenerskih kvalifikacija i transparentnosti kvalifikacija država članica i sportskih organizacija njihovim uključivanjem u NKO uz upućivanje na EKO;
 • prepoznavanje uloge trenera volontera i pružanje relevantne podrške za tu ulogu;
 • razvoj osposobljavanja trenera dodajući obrazovanju trenera međunarodnu i međusektorsku dimenziju objedinjavanjem dobrih praksi i korisnih metoda rada nastalih na osnovu rada s mladima, kao što je neformalno i informalno učenje kroz sport, rada s osobama s posebnim potrebama i preduzetništva.

Zaključci su objavljeni u Službenom listu Evropske unije, broj  C 423, od 9. 12.2017. godine.