Evropska komisija je 5. marta 2020.donijela Strategiju za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.,kojom se EU obavezuje da će se pobrinuti da se u sve oblasti   politika EU-a uključi perspektiva rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti Evropske unije, ali se još nije ostvarila u praksi. U poslovnom i političkom životu, kao i u društvu u cjelini, svoj puni potencijal možemo postici samo ako iskoristimo sav svoj talent i raznolikost. Ne možemo napredovati ako uključimo samo polovinu stanovništva, iskoristimo samo polovinu ideja i polovinu energije. Implementacijom  Strategije za rodnu ravnopravnost nastojaćemo ostvariti veći i brži napredak prema ravnopravnosti muškaraca i žena, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Nijedna država članica još nije postigla ravnopravnost žena i muškaraca. Napredak je spor, a i dalje postoje razlike na osnovu pola u zapošljavanju, plati, zastiti i penzijama.  Cak 33 % žena u EU-u doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje, a 55 % doživjelo je seksualno uznemiravanje. Žene u EU-u zarađuju u prosjeku 16 % manje nego muškarci  i dalje nailaze na prepreke u nalaženju i zadržavanju posla, navodi se u Saopštenju Komisije.

Takođe, žene su i dalje nedovoljno zastupljene na rukovodećim položajima, pa tako i u najvećim preduzećima u EU-u, gdje su na samo 8 % direktorskih mjesta žene. Kako bi se ženama omogućio pristup rukovodećim mjestima u preduzećima, Komisija će, pored ostalog, zagovarati prihvatanje predloga iz 2012. o rodnoj ravnoteži u upravama društava. Podsticaće i učesće  žena u politici, između ostalog na izborima za Evropski parlament 2024., kroz finansiranje i razmjenu najboljih praksi. Budući da želi  da bude primjer drugima, Komisija će, kako se dalje navodi,  nastojati postići rodnu ravnotežu i do kraja 2024. imati najmanje 50 % žena na svim nivoima upravljanja.

 

Unija ravnopravnosti jedan je od prioriteta Evropske komisije, a Strategija za rodnu ravnopravnost, prva je Komisijina strategija u toj oblasti kojom se ispunjuju obaveze koje je predsjednica  Evropske komisije preuzela u svojim političkim smjernicama.

 

Integralni tekst saopstenja dostupan ovdje.

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu