Jesenja ekonomska prognoza 2019.

November 10th, 2019|0 Comments

      Evropska komisija je 7. novembra 2019.godine, objavila Jesenju ekonomsku prognozu 2019. Evropska ekonomija je u sedmoj uzastopnoj godini rasta, a nastavak rasta predviđa se i 2020. i 2021. Tržišta rada i dalje [...]

Energetska efikasnost :Evropska komisija objavila PREPORUKE koje bi trebale da slijede države članice pri implementaciji pojedinih odredaba Direktive o energetskoj efikasnosti s odgovarajućim smjernicama

November 7th, 2019|0 Comments

U Službenom listu Evropske unije,   28. oktobra 2019.  godine, objavljene su tri preporuke državama članicama koje bi trebale da slijede pri implementaciji pojedinih odredaba Direktive o energetskoj efikasnosti 2012/27/EU s odgovarajućim smjernicama, i to: ★ [...]

EU uspostavlja zajednički okvir za evropsku statistiku o osobama i domaćinstvima, zasnovan na podacima o pojedincima prikupljenim iz uzoraka tih osoba i domaćinstava

October 31st, 2019|0 Comments

Riječ je o Uredbi (EU) 2019/1700 Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. 10. 2019. o uspostavljanju zajedničkog okvira za evropske statistike o osobama i domaćinstvima, koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, [...]

Horizon 2020: Otvoreni  novi konkursi

October 28th, 2019|0 Comments

Otvoreni su novi konkursi u programu Horizon 2020. zasnovani na programima rada iz oblasti: radni program Biotehnologija i radni program Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija. Lista [...]

Evropska komisija  objavila kratkoročna predviđanja za glavne poljoprivredne sektore EU-a

October 12th, 2019|0 Comments

Evropska komisija je 4. oktobra 2019. godine  objavila kratkoročna predviđanja za glavne poljoprivredne sektore EU-a. Najnoviji izvještaj s kratkoročnim predviđanjima za poljoprivredu sadrži pojedinosti o glavnim kretanjima na poljoprivrednim tržištima i u poljoprivrednoj proizvodnji te [...]

Evropska nedjelja gradova i regija  „Regije i gradovi: stubovi budućnosti Evropske Unije“ Brisel, 7. do 10. novembar  2019.

October 2nd, 2019|0 Comments

Evropska nedjelja gradova i regija je događaj u kojem predstavnici evropskih opština, regija  i gradova predstavljaju iskustva u sprovođenju  Kohezione politike i ukazuju na važnost lokalne i regionalne samouprave za efikasno upravljanje u Evropskoj uniji. [...]

Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

September 15th, 2019|0 Comments

    Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?   Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja [...]

Programi državljanstva za investitore („zlatni pasoši ”)i programi boravišta za investitore („zlatne vize”)

September 11th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija je po prvi put  ove godine predstavila sveobuhvatan Izvještaj  o programima državljanstva i boravišta za investitore koje sprovodi niz država članica EU-a (Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union,Brussels, 23.1.2019.COM(2019) [...]

Program Horizont 2020  oblast Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života- otvorene nove teme

August 24th, 2019|0 Comments

    Program Horizont 2020  oblast Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života Otvorene su nove teme u oviru Programa H2020 u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života Horizon 2020- JTI-IMI2-2019-18-two-stage, H2020-JTI-IMI2-2019-19-single-stage, Better health and [...]

August 24th, 2019|0 Comments

  Program  EU Erasmus+: Posljednji rok za prijavu projekata u oblasti  mladih za 2019. godinu je 1.oktobar   Evropska komisija objavila je 24. oktobra 2018. godine Poziv za podnošenje predloga za program Erasmus+ za 2019. [...]

Program transnacionalne saradnje Interreg Adrion 2014-2020 – Objavljena  lista projekata koji su odobreni za finansiranje u okviru drugog poziva.

August 13th, 2019|0 Comments

Program transnacionalne saradnje Interreg Adrion 2014-2020 objavio je listu projekata koji su odobreni za finansiranje u okviru drugog poziva. Projekti će se finansirati sredstvima  Evropske unije u iznosu od 33,3 miliona eura namijenjena Prioritetnoj osi [...]

Dani Evropske baštine 2019.

August 10th, 2019|0 Comments

  Dani Evropske baštine 2019. (#EHD), zajednička inicijativa Evropske komisije i Savjeta Evrope od 1999. godine, a podržani programom Kreativna Evropa, održavaju se širom Evrope od avgusta do oktobra. Ovogodišnja tema je „Umjetnost i zabava“. [...]

Objavljena odluka predsjedništva Evropskog parlamenta o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe br. 1141/2014 o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija  i pozivi  za dodjelu doprinosa evropskim političkim strankama i podnošenje predloga za bespovratna sredstva za evropske političke fondacije

August 5th, 2019|0 Comments

Riječ je o Odluci predsjedništva Evropskog parlamenta od 1. jula 2019. o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih [...]

Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila EU kojima se podstiče prekogranična distribucija investicionih fondova

August 1st, 2019|0 Comments

Danas, 31. jula 2019. stupila  su na snagu ažurirana pravila kojima se uklanjaju preostale prepreke prekograničnoj distribuciji investicionih fondova u EU-u, navodi se u današnjem Saopštenju Komisije.   Riječ je  o Uredbi  (EU) 2019/1156 Evropskog parlamenta [...]

Evropska komisija  objavila poziv za podnošenje predloga namijenjen podršci slobodi medija i istraživačkom novinarstvu.

July 20th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija  objavila poziv za podnošenje predloga vrijedan 4,2 miliona eura namijenjen podršci slobodi medija i istraživačkom novinarstvu. Rok za podnošenje predloga je 27. septembar 2019. godine. Više informacija ovdje https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-freedom-and-investigative-journalism-call-proposals   Izvor:  Evropska [...]

Novi saziv Evropskog parlamenta

July 11th, 2019|0 Comments

    Novi saziv Evropskog parlamenta: Puno novih lica, mlađi poslanici i više žena https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/novi-saziv-europskog-parlamenta-cinjenice-i-brojke Izvor Evropski parlament  

Finska preuzela predsjedavanje Savjetu Evropske unije – Slogan predsjedavanja Održiva Evropa – Održiva budunćost

July 3rd, 2019|0 Comments

Rumunija je nakon šestomjesečnog perioda predala predsjedavanje Savjetu Evropske unije Finskoj. Premijer i ministri iz skandinavske države predvodiće sastanke sa svojim kolegama iz drugih zemalja članica do 31. decembra 2019. Prioriteti finskog predsjedavanja biće ojačavanje [...]

Objavljen Treći poziv u okviru INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014.-2020.) – za dostavljanje projektnih prijedloga

June 10th, 2019|0 Comments

Treći poziv za dostavljanje  projektnih prijedloga se sprovodi u okviru Programa transnacionalne saradnje INTERREG V-B ADRION  a  finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu doprinosi Evropskoj teritorijalnoj saradnji kao [...]

Objavljen oglas za imenovanje  izvršnog direktora Zajedničkog  preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU)

May 23rd, 2019|0 Comments

Evropska  komisija  je 17. maja  2019.  objavila  Oglas za imenovanje  izvršnog direktora Zajedničkog  preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU)COM/2019/20038  (2019/C 169 A/01) Zajedničko preduzeće za evropsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) je javno-privatno [...]

Program Kreativna Evropa -Objaviljen  poziv za podnošenje predloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima „Digitalno povezivanje kultura i audiovizuelnih sadržaja“.

May 13th, 2019|0 Comments

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Evropa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu Evropske komisije objavila je poziv na podnošenje predloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizuelnih [...]

Nagrada EU-a za djelovanje u oblasti zdravlja

May 3rd, 2019|0 Comments

  Evropska komisija ovogodišnju nagradu EU-a za djelovanje u oblasti zdravlja posvetila inicijativama gradova, nevladinih organizacija i škola koje su doprinijele ili doprinose povecanju javnog zdravlja u Evropskoj uniji sprjecavanjem i smanjivanjem gojaznosti kod djece [...]

Mladi poljoprivrednici: Evropska komisija i Evropska investiciona banka predstavile  paket mjera namijenjen mladim poljoprivrednicima za lakši pristup finansiranju

April 30th, 2019|0 Comments

Evropska komisija i Evropska investiciona banka (EIB) 29. aprila 2019. predstavile su paket mjera u vrijednosti od 1 milijarde EUR posebno namijenjen mladim poljoprivrednicima. Banke su u 2017. odbile 27 % zahtjeva za kredit koje [...]

April 30th, 2019|0 Comments

    e-Računi: Od 18. aprila 2019. javna tijela uključena u javne nabavke u EU moraju se pridržavati evropskih  standarda za elektronske račune i podržavati prijem i obradu elektronskih računa. Standardi o elektronskom izdavanju računa [...]

Nagrada Horizon Impact

April 13th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija po prvi je put pokrenula nagradu Horizon Impact namijenjenu projektima koje finansira EU i ciji su rezultati postigli vrijedan društveni uticaj u Evropi i van nje. Horizon Impact prepoznaje i nagraduje najuticajnije [...]

HORIZON 2020 -Otvoren je poziv na konkurs  za individualne stipendije za 2019. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija

April 13th, 2019|0 Comments

  Stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. Ovaj konkurs je otvoren do 11. septembra  2019. godine. U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanjen Evrope za period 2014.–2020

April 13th, 2019|0 Comments

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanjen Evrope za period 2014.–2020 Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje [...]

Evropska investiciona banka objavila  dva poziva  za podnošenje predloga-Bespovratna sredstva za istraživanja, koja Institut Evropske investicione banke odobrava u sklopu svog Programa znanja,

February 15th, 2019|0 Comments

Evropska investiciona banka objavila   dva poziva  za podnošenje predloga-Bespovratna sredstva za istraživanja, koja Institut Evropske investicione banke odobrava u sklopu svog Programa znanja, usmjeravaju se kroz razlicite programe među kojima je i:  — EIBURS -EIB [...]

Ministarka nauke Crne Gore,  razgovarala  s Evropskim komesarom za nauku i inovacije, g-dinom Karlosom Moedašom o aktivnostima na regionalnom projektu “Uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope – SEEIIST”

February 15th, 2019|0 Comments

    Ministarka nauke Crne Gore, dr Sanja Damjanovic, 8. februara 2019.  u Briselu,   s Evropskim komesarom za nauku i inovacije, g-dinom Karlosom Moedašom, razgovarala  o trenutnom statusu aktivnosti na regionalnom projektu “Uspostavljanje Međunarodnog instituta [...]

February 13th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija objavila Poziv za podnošenje predloga i pokretanje povezanih aktivnosti obuhvaćenih programom rada za 2019.–2020. u okviru Programa za istraživanja i osposobljavanje Evropske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji dopunjuje Okvirni program za [...]

Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet  postigli privremeni dogovor o predlogu Evropske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uslovima za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja

February 13th, 2019|0 Comments

Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet  7. februara 2019.  su postigli privremeni dogovor o predlogu Evropske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uslovima, posebno za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja. Komesarka  za [...]

February 11th, 2019|0 Comments

  Evropska komisija i Svjetska banka objavile  izvještaj   „Poslovanje u Evropskoj uniji” u kojem se razmatra šta preduzetnicima olakšava ili otežava osnivanje i proširivanje preduzeća u 25 gradova u Hrvatskoj, Češkoj,  Portugaliji i Slovačkoj. Doing [...]

EU donijela Direktivu o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta

February 10th, 2019|0 Comments

Evropska unija je 11. decembra 2018.  donijela Direktivu 2019/1 o ovlašćenju organa  država članica  nadležnih za konkurenciju za efikasno sprovođenje pravila o konkurenciji i obezbjeđivanje pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta Direktivom se utvrđuju  određena pravila kako [...]

February 9th, 2019|0 Comments

Objavljeni katalozi projekata u okviru  Programa EU Horizon 2020-  Društveni izazovi –  područje Sigurna društva Evropska je komisija objavila najnovije kataloge projekata iz područja Sigurnih društava. Po potpodručjima, mogu  preuzeti i pogledati na sljedećim poveznicama: [...]

Crna Gora  otvorila pretposljednje poglavlje u pregovaračkom  procesu s Evropskom unijom, otvaranjem poglavlja 27- Životna sredina i klimatske promjene.

December 19th, 2018|0 Comments

Crna Gora je na dvanaestoj Međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. decembra 2018. u Briselu, otvorila pregovaračko poglavlje, 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes [...]

Program Erasmus+ raspisan   Poziv na podnošenje predloga – EACEA/36/2018 – Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Inicijative za inovacije u politici – Evropski projekti saradnje

December 18th, 2018|0 Comments

Evropska komisija raspisala je  Poziv na podnošenje predloga – EACEA/36/2018 – Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Inicijative za inovacije u politici – Evropski projekti saradnje usmjereni na budućnost u oblasti [...]

HORIZON 2020   Otvoren  poziv  u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA)  Razmjena osoblja u oblasti istraživanja i inovacija .

December 18th, 2018|0 Comments

Za promovisanje međunarodne i međusektorske saradnje, u okviru  budžeta Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj poziv  izdvojeno je 80 miliona eura. Poziv  je otvoren za sve grane nauke i oblasti  istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja [...]

Usvojen Evropski zakonik elektronskih komunikacija i Uredba o tijelu evropskih regulatora za elektronske komunikacije-  BEREC

December 18th, 2018|0 Comments

Evropska unija  usvojila nova pravila EU-a o telekomunikacijama s ciljem promovisanja  brzog uvodenja tehnologija 5G i drugih tehnologija sljedeće generacije  širom Evrope, podsticanja najmodernijih inovacija i jačanja zaštite potrošaca u oblasti  elektronskih komunikacija. Dva zakonodavna [...]

November 19th, 2018|0 Comments

Poslanici Evropskog parlamenta pozvali  Savjet  EU  na postizanje dogovora o višegodišnjem finansijskom okviru EU-a prije evropskih izbora u 2019. Ovakav stav zastupa i Evropska komisija, koja je višegodišnji finansijski okvir i predložila. U suprotnom, Komisija [...]

Otvoreni su novi konkursi  u oblasti  Nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije i napredne proizvodnje i prerade

October 31st, 2018|0 Comments

U okviru programa  Horizon 2020 otvoreni su novi konkursi  u oblasti  nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije i napredne proizvodnje i prerade Otvorene su nove teme konkursa  TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY, INDUSTRIAL SUSTAINABILITY and FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY [...]

Predstavljen Program rada Evropske komisije za 2019. pod nazivom ,,Ispunimo ono što smo obećali i pripremimo se za budućnost”

October 25th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 23. oktobra 2018. predstavila Program rada za 2019. i navela tri glavna prioriteta za predstojeću godinu: brzo postizanje dogovora o podnesenim zakonodavnim predlozima u cilju ostvarenja njenih deset političkih prioriteta, donošenje ograničenog [...]

E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

September 30th, 2018|0 Comments

E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa Komisija je objavila ažurirane smjernice o okončavanju neopravdanog geografskog blokiranja kako bi državama članicama i preduzećima koja se bave e-trgovinom olakšalo  [...]

Plastični otpad u Evropi

September 29th, 2018|0 Comments

Sva plastična ambalaža u EU-u moći će se reciklirati do 2030. godine, planira Evropska unija. Predlog za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu takođe je u postupku. U Evropi svake godine nastane 25 miliona tona plastičnog [...]

Otvoren Drugi  poziv za dostavljanje  projektnih predloga Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

September 19th, 2018|0 Comments

Program poziva potencijalne aplikante da dostave njihove prijave putem Elektronskog sistema za praćenje (eMS) do 20. decembra  2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve. [...]

Otvoreni pozivi u okviru  Programa EU H2020  u oblasti  Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života

September 19th, 2018|0 Comments

U okviru  Programa EU H2020  u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života otvorene su nove teme  H2020-JTI-IMI2-2018-16-single-stage, H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage, Better health and care, economic growth and sustainable health, Digital transformation in Health and Care i [...]

WiFi4EU program

September 17th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija objavila  novosti vezane uz WiFi4EU program finansiranja uspostavljanja WiFi pristupnih tačaka u zemljama članicama EU.   Novi indikativni Roadmap može se pronaći ovdje.   Slika: Google Images  

Otvoren je poziv u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija- Mreža za inovativno osposobljavanje za 2019. godinu

September 16th, 2018|0 Comments

Aktivnosti obuhvataju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Podstiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i preduzetništva. [...]

Stanje Unije 2018.

September 13th, 2018|0 Comments

  Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je juče pred zastupnicima u Evropskom parlamentu u Strasbourgu održao  govor o stanju Unije za 2018., u kojem je iznio svoje prioritete za predstojeću godinu te viziju dalje izgradnje [...]

Objavljena Uredba (EU) o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog  vazduhoplovstva  i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog prometa

August 23rd, 2018|0 Comments

Uredba (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2018. o zajedničkim pravilima u oblasti  civilnog  vazduhoplovstva  i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. [...]

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

August 7th, 2018|0 Comments

  U okviru organizacije manifestacije „Otvoreni dani nauke 2018.“, koja će se održati u periodu od 09. do 12. oktobra 2018. godine, Ministarstvo nauke će podržati realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, s ciljem [...]

July 31st, 2018|0 Comments

  Jedinstveno digitalno tržište EU i digitalna prava O postojećim i predstojećim digitalnim pravima pročitajte u Saopšenju Komisije.  

Slobodno kretanje stručnjaka: Komisija pozvala   države  članice da se pridržavaju pravila EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija

July 28th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija je nedavno  odlučila  da službeno opomene   države članice (sve države članice osim  Litvanije ) u pogledu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ kako je [...]

Objavljeni rezultati konkursa  za sufinansiranje Evropskih projekata saradnje

July 28th, 2018|0 Comments

  Izvršna agencija za obrazovanje audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je rezultate konkursa  za sufinansiranje Evropskih projekata saradnje koji je trajao do 18. januara  2018. godine. Rezultati su dostupni putem sljedećeg linka https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/4.coop1_demand_by_country_applications.pdf

Evropski savjet  donio  Odluku o utvrđivanju sastava Evropskog parlamenta za parlamentarni saziv 2019.–2024.

July 24th, 2018|0 Comments

Evropski savjet 28. juna 2018.  donio  Odluku (EU)   2018/937  o utvrđivanju sastava Evropskog parlamenta za parlamentarni saziv 2019.–2024. Ovom odlukom za parlamentarni saziv 2019.–2024. utvrđuje  se broj predstavnika u Evropskom parlamentu izabranih u svakoj državi [...]

Radna grupa za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”, 10. jula 2018.  predala je svoj završni  izvještaj  predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru s odgovarajućim preporukama .

July 22nd, 2018|0 Comments

  U izvještaju je dat  odgovar na tri pitanja koja je predsjednik postavio prilikom osnivanja radne grupe u novembru 2017.: kako bolje primijeniti načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u institucijama EU-a, kako više uključiti regionalna i [...]

Ministarstvo nauke  Crne Gore objavilo poziv  istraživačima da učestvuju u dijalogu na temu uspostavljanja nacionalnog Programa podrške startapovima

July 22nd, 2018|0 Comments

Ministarstvo nauke pozvalo je  istraživače iz institucija visokog obrazovanja, kao i samostalne istraživače u Crnoj Gori da učestvuju u dijalogu s ekspertima Evropske komisije na temu uspostavljanja podsticajnog ambijenta za inovativne startapove u našoj zemlji. [...]

July 19th, 2018|0 Comments

    Standardi kvaliteta zakona i procjena njegovog uticaja https://www.linkedin.com/pulse/standardi-kvaliteta-zakona-i-procjena-njegovog-uticaja-zecevic/

July 10th, 2018|0 Comments

Austrija je 1. jula 2018. preuzela rotirajuće predsjedništvo Savjeta  za idućih šest mjeseci. Više informacija o austrijskom predsedavanju je dostupno na sledećem linku.  

Poljoprivreda – Evropska komisija objavila novu prognozu o proizvodima i tržištima

July 9th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 6. jula 2018. objavila izvještaj koji  sadrži kratkoročna  predviđanja za poljoprivredna tržišta. Izvještajem su obuhvaćeni proizvodnja, izvoz, uvoz i cjelokupna situacija na svjetskim tržištima za više sektorskih proizvoda, uključujući mliječne proizvode, žitarice, [...]

Eurydice evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 38 zemalja, koje učestvuju u programu Erasmus

July 5th, 2018|0 Comments

Eurydice je evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 38 zemalja, koje učestvuju u programu Erasmus +čime pruža podršku evropskoj saradnji u oblasti  cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Velika [...]

Finansiranje evropskih političkih stranaka

July 3rd, 2018|0 Comments

Evropska komisija je objavila  Poziv na dodjelu doprinosa br. IX-2019/01 – Doprinosi evropskim političkim strankama (2018/C 228/04) Cilj poziva je pozvati registrovane evropske političke stranke da podnesu zahtjeve za finansiranje iz budžeta Unije („zahtjevi za [...]

July 1st, 2018|0 Comments

    Kroz privi za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 ugovorena su tri projekta, dva u oblasti promocije zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene [...]

June 28th, 2018|0 Comments

  Evropska  komisija objavila Poziv za podnošenje predloga u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transevropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije [...]

June 14th, 2018|0 Comments

U sljedećem dugoročnom budžetu  EU-a za period  2021. – 2027. Evropska komisija predlažila povećanje  budžeta  za vanjsko djelovanje na 123 milijarde eura. Ključni elementi predloga novog budžeta za vanjsko djelovanje: više sredstava: sredstva će se [...]

Evropski parlament, Savjet  i Komisija potvrdili preliminarni politički sporazum o revidiranim pravilima koja će se primjenjivati na audiovizuelne medije širom Evrope

June 12th, 2018|0 Comments

Evropski parlament, Savjet  i Komisija su 6. juna 2018. godine potvrdili preliminarni politički sporazum koji je postignut 26. aprila 2018. godine o revidiranim pravilima koja će se primjenjivati na audiovizuelne medije širom Evrope. Što je [...]

Proljećni paket Evropskog semestra 2018.: Komisija dala preporuke državama članicama za postizanje održivog, uključivog i dugoročnog rasta

June 12th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 23. maja 2018.   predstavila preporuke  za svaku  državu članicu  pojedinačno  za 2018. u kojima su utvrđene smjernice za njihove  ekonomske politike  za narednih 12 do 18 mjeseci. Komesar za ekonomske i finansijske [...]

June 10th, 2018|0 Comments

    Evropska komisija je 7. juna 2018.  odlučila  da pošalje  Slovačkoj dodatnu službenu opomenu zbog direktnog  dodjeljivanja ugovora za softverske usluge. Ugovor je direktno  dodijeljen istom operateru koji već ugovaraču pruža softverske usluge. Slovačka  [...]

Horizont 2020 postaje Horizont Evropa

June 10th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija planira i predlaže budućnost programa Horizont  2020 i nakon 2020. godine. Program za istraživanje i inovacije u sljedećem bi se finansijskom  periodu  trebao zvati Horizont Evropa uz  očekivanje  se da ce Horizont  [...]

June 10th, 2018|0 Comments

Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet Unije 2021. – 2027.  predlažila uspostavljanje programa EUInvest, čime  bi se finansiranje iz budžeta Unije u obliku kredita i garancija objedinilo. Predlaže se da se u okviru programa InvestEU [...]

Regionalni razvoj i koheziona politika nakon 2020.

June 5th, 2018|0 Comments

Regionalni razvoj i koheziona politika nakon 2020. Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet EU-a (2021.–2027.) predložila osavremenjavanje kohezione politike, glavne ulagačke politike EU-a i jednog od najkonkretnijih izraza evropske solidarnosti. Glavne odlike predloga Komisije za [...]

May 31st, 2018|0 Comments

Finansijske usluge namijenjene potrošačima: predložene  izmjene  pravila o osiguranju za zaštitu žrtava saobraćajnih  nezgoda. Evropska komisija je, 24. maja 2018.   predlažila izmjena pravila EU-a o osiguranju motornih vozila radi bolje zaštite žrtava saobraćajnih nezgoda i [...]

May 31st, 2018|0 Comments

  Evropska  komisija objavila Poziv za podnošenje prijava 2018. -Treći Program djelovanja Unije u oblasti zdravlja (2014. – 2020.) (Tekst značajan za EGP) (2018/C 185/04) Poziv za podnošenje prijava za „Zdravlje – 2018.” u okviru [...]

May 27th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija  predložila   Višegodišnji budžetski  okvir (VFO) za period 2021.-2027. u iznosu od 1135 milijardi eura u obavezama, što predstavlja 1,11 %  bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU. U predlogu Evropske komisije za [...]

May 18th, 2018|0 Comments

Objavljen Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije C(2018) 2226 od 19. [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predlogâ za inicijativu WiFi4EU (promocija  internetske povezivosti u lokalnim zajednicama) u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope u oblasti  transevropskih telekomunikacionih  mreža

May 17th, 2018|0 Comments

Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila je poziv za podnošenje predlogâ za inicijativu WiFi4EU kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definisanima u izmijenjenom [...]

May 10th, 2018|0 Comments

Oporezivanje u EU http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151023PHT98991/20151023PHT98991_original.jpg    

May 10th, 2018|0 Comments

Evropska unija izmijenila Uredbu o statutu  i ​​finansiranju evropskih političkih partija i evropskih političkih fondacija Evropska unija je 3. maja 2018. godine Uredbom (EU, Euratom) 2018/673 Evropskog parlamenta i Savjeta  izmijenila   Uredbu (EU, Euratom) br. [...]

May 8th, 2018|0 Comments

EU uvodi stroža pravila za tržište ekološke hrane Saznajte više o ekološkoj hrani i poljoprivredi u Evropi te kako će nova pravila unaprijediti kvalitet.   http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20180404STO00909/eu-uvodi-stroza-pravila-za-trziste-ekoloske-hrane  

Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na osnovu regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacione mreže i usluge

May 7th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila Smjernice za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na osnovu regulatornog okvira EU-a za elektronske komunikacione mreže i usluge (Tekst znacajan za EGP) (2018/C 159/01) Smjernice su namijenjene državnim regulatornim tijelima [...]

May 6th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 2. maja  2018. predlažila  pragmatičan, moderan i dugoročan budžet za period  od 2021. do 2027.   U predlogu Komisije budžet Unije usklađen je s političkim prioritetima, iznesenim u pozitivnom programu koji je [...]

Objavljen Paket proširenja

May 5th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 17. aprila 2018. godine objavila paket proširenja koji uključuju izvještaje o državama Zapadnog Balkana i Turske. I ovom prilikom je potvrđena politika proširenja temeljena na strogim, ali poštenim uslovima. Kao i ranije, [...]

May 5th, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud objavio Tematski izvještaj  „Nove mogućnosti finansiranja projekata ruralnog razvoja: jednostavnija rješenja, ali naglasak nije stavljen na rezultate”(2018/C 151/07) Nov način nadoknadivanja troškova projekata ruralnog razvoja jednostavnije je rješenje za korisnike i tijela [...]

April 27th, 2018|0 Comments

Marie Sklodowska-Curie akcije Otvoren je poziv za individualne stipendije za 2018. godinu  u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u [...]

April 27th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila je statističke podatke o međunarodnoj dimenziji programa Erasmus+. Podaci su dostupni putem sljedećeg linka. Dostupni su podaci za osam regija svijeta s podacima i primjerima koji ilustriraju uticaj programa Erasmus+ na mobilnost [...]

Šta je geografska oznaka porijekla?

April 22nd, 2018|0 Comments

Zaštita oznaka geografskog porijekla ima za cilj  da zaštiti kvalitet i karakteristike proizvoda sa specifičnim geografskim podnebjem, koji rezultiraju spečifinim prirodnim i ljudskim faktorima, počinju proizvodnju, pripremu i preradu proizvoda primjenjenih u strogo definisanom geografskom [...]

Evropska komisija  donijela  propis o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole za osiguranje usklađenosti s maksimalnim nivoima  ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla

April 22nd, 2018|0 Comments

Evropska komisija  donijela  Implementacionu  uredbu Komisije(EU) 2018/555 od 9. aprila 2018. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2019., 2020. i 2021. za osiguranje usklađenosti s maksimalnim nivoima  ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima [...]

April 17th, 2018|0 Comments

Savjet Evropske unije , 12. aprila 2018. donio  Odluku (2018/580) , kojom su imenovani za članove odbora osnovanog u skladu s članom 11. stavom 11.3. Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke:  Mário [...]

Objavljen poziv u okviru Programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike-Evropski mladi zajedno

April 17th, 2018|0 Comments

Objavljen poziv za dostavljanje predloga  – EACEA/16/2018- Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike-Evropski mladi zajedno (2018/C 133/09) Projektom „Evropski mladi zajedno” podsticaće se inicijative barem pet organizacija za mlade iz pet različitih [...]

Načelo proporcionalnosti

March 23rd, 2018|0 Comments

Poput načela supsidijarnosti, načelom proporcionalnosti regulišu  se nadležnosti Evropske unije. Njime se djelovanje institucija EU-a nastoji postaviti unutar određenih granica. Prema tom pravilu djelovanje EU-a mora biti ograničeno na ono što je nužno za postizanje [...]

Konferencija “Budućnost rada – cjeloživotni pristup” održana je u Sofiji, u okviru predsjedanja Republike Bugarske Savjetom  EU

March 23rd, 2018|0 Comments

Glavne poruke učesnika  Konferencije bile su usmjerene na važnost cjeloživotnog obrazovanja uslijed transformacija na tržištu rada. Stručnjaci procjenjuju da bi do 2030. godine 85% zanimanja moglo doživjeti drastične promjene uslijed digitalizacije i automatizacije, a poslodavci [...]

March 17th, 2018|0 Comments

U četvrtak, 15. marta , poslanici Evropskog parlamenta glasali za uspostavljanje  zajedničke konsolidovane  osnovice poreza na dobit (CCCTB od eng. common consolidated corporate tax base) u EU-u. Dva su predloga u pitanju koja će otežati [...]

Erasmus+ u virtualnom svijetu

March 16th, 2018|0 Comments

Evropska komisija danas je pokrenula Virtualnu razmjenu Erasmus+, projekt za promovisanje medukulturnog dijaloga u sklopu kojeg će tokom sljedeće dvije godine najmanje 25 000 mladih poboljšati svoje vještine  pomoću digitalnih alata za učenje. Projektom su [...]

March 16th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija je 07. marta  2018. godine objavila 27 izvještaja  za države članice (Country Reports) u kojima procjenjuje napredak u sprovođenju posebnih preporuka u državama članicama (CSR - country specific recommendations), koje su objavljene [...]

Ruralni razvoj

March 11th, 2018|0 Comments

U Evropskoj uniji ima 12 miliona poljoprivrednika s punim radnim vremenom. Poljoprivreda i poljoprivredno prehrambena industrija imaju zajedno udio od 6% BDP u EU, s 15 miliona preduzeća i i 46 miliona radnih mjesta. Zajednička [...]

Objavljen Tematski izvještaj ,,Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišćen” .

March 6th, 2018|0 Comments

Evropski revizorki sud objavio  je  Tematski izvještaj  br. 5/2018 – „Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišćen” . Sud je u okviru ove revizije ispitao povezanost obnovljive energije [...]

March 5th, 2018|0 Comments

Pčele i pčelari: Poslanici Evropskog parlamenta, traže da države članice više investiraju u zdravlje pčela, eliminišu krivotvorenje meda i podrže pčelare u EU. Poslanici Evropskog parlamenta   pozivali su  na:uspostavljanje  akcionog plana za borbu protiv smrtnosti [...]

Šta predstavlja integrisani administrativni sistem kontrole plaćanja (Integrated Administration and Control System – IACS)?

March 4th, 2018|0 Comments

Integrisani administrativni sistem kontrole placanja (Integrated Administration and Control System – IACS) u državama članicama EU ima za cilj da se mjere podrške poljoprivrednim proizvodacima primenjuju po jedinici površine. Kao preduslov za njegovo funkcionisanje potrebno [...]

Objavljen Prvi javni poziv u okviru Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

March 4th, 2018|0 Comments

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore - Direktorat za plaćanja, 23. februara 2018. godine objavili su: Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizicki kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa [...]

Logička matrica

March 2nd, 2018|0 Comments

  Logička matrica sastavni je dio projektne dokumentacije u IPA projektima koja u tabelarnom prikazu objedinjuje logiku i strategiju projekta. Sadrži opšte i posebne ciljeve, rezultate, aktivnosti, ključne učesnike, sredstva, pretpostavke za sprovođenje, objektivno provjerljive [...]

Šta je Zajednička politika ribarstva ?

March 2nd, 2018|0 Comments

Zajednička politika ribarstva (ZPR) je instrument Evropske unije za očuvanje ribljih resursa i upravljanje ribarskim flotama. Postavljena kao zajednička evropska politika, ona omogućava svim ribarskim flotama EU jednak pristup vodama Evropske unije i na taj [...]

Program Mladi lideri za 2018.

February 27th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je  pozvala mlade iz cijelog svijeta da se aktivno uključe u ovogodišnje izdanje Evropskih dana razvoja. Traži se  petnaestoro izvanrednih mladih ljudi, uzrasta između 21 i 26 godina, koji će predstaviti snažan uticaj [...]

Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

February 27th, 2018|0 Comments

Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja sa osnovnim standardima koji se tiču životne sredine, bezbjednosti hrane, zdravlja životinja i biljaka i dobrobiti životinja, kao i očuvanja zemljišta u dobrom stanju. Unakrsna usaglašenost [...]

Objavljen Poziv na podnošenje predloga u okviru Programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014.–2020.

February 22nd, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila Poziv na podnošenje predloga u okviru Programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014.–2020. Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione [...]

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018),

February 15th, 2018|0 Comments

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018), je priznanje kojim Evropska komisija svake godine nagrađuje projekte-inicijative koje s ciljem podsticanja preduzetništva i razvoja male privrede, sprovode javna tijela samostalno [...]

Dugoročni budžet EU-a nakon 2020.: Evropska komisija predstavila opcije i njihove  finansijske posljedice za nov i moderan dugoročni budžet EU-a

February 15th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je juče, 14. februara 2018. godine, uoči neformalnog sastanka čelnika koji će se održati 23. februara,  predstavila različite opcije - i njihove finansijske posljedice - za nov i moderan dugoročni budžet EU-a, kojim [...]

Politika zaštite potrošača EU

February 10th, 2018|0 Comments

Politika zaštite potrošača jedna je od osnovnih politika Evropske unije bez koje je danas gotovo nezamislivo funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije. Zaštita potrošača u razvijenim državama i državama Evropske unije, polazi od uvažavanja potrošača kao [...]

Bugarska postavlja pitanje kvaliteta vazduha u fokusu razgovora o životnoj sredini tokom svog predsedavanja Savjetom EU

February 9th, 2018|0 Comments

Eko-inovacioni forum za kvalitet vazduha postavlja temelje za političku raspravu EU. Bugarska postavlja pitanje kvaliteta vazduha u fokusu razgovora o životnoj sredini tokom svog predsjedavanja Savjetom EU. Njegovi napori su fokusirani na inicijative za popularizaciju [...]

Komisija donijela Strategiju za zapadni Balkan

February 7th, 2018|0 Comments

Juče je Evropska komisija  donijela strategiju za „Vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačanu saradnju EU-a sa zapadnim Balkanom”.  Strategijom se potvrđuje evropska budućnost regije kao geostrateško ulaganje u stabilnu, jaku i ujedinjenu Evropu koja se temelji [...]

Evropska komisija formirala stručnu grupu za borbu protiv lažnih vijesti i pokrenula javno savjetovanje

February 5th, 2018|0 Comments

  Komisija je pokrenula javno savjetovanje o lažnim vijestima i internetskim dezinformacijama i formirala  stručnu grupu na visokom nivou  sastavljenu od predstavnika akademske zajednice, internetskih platformi, informativnih medija i organizacija civilnog društva. Radom stručne grupe [...]

Evropska investiciona banka objavila je Poziv za podnošenje predloga Takmičenje u društvenim inovacijama Instituta EIB-a 2018.

February 2nd, 2018|0 Comments

Evropska investiciona banka objavila je Poziv za podnošenje predloga Takmičenje u društvenim inovacijama Instituta EIB-a 2018. (2018/C 37/08) Institut EIB-a priređuje Sedmo takmičenje u društvenim inovacijama kojima se promovišu  inovativne ideje i nagrađuju  rješenja kojima [...]

Online savjetovanje o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira odnosno dugoročnog budžeta EU-a

January 28th, 2018|0 Comments

Evropska komisija pokrenula je niz javnih savjetovanja o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira odnosno dugoročnog budžeta EU-a, uključujući i savjetovanje za fondove EU-a u oblsti ulaganja, [...]

Objavljen Poziv na podnošenje prijava 2018. U okviru Trećeg  višegodišnjeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja (2014.–2020.) (2018/C 27/07)

January 27th, 2018|0 Comments

Objavljen poziv na podnošenje prijava za „Zdravlje – 2018.” u okviru Trećeg  višegodišnjeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja za period  2014.–2020. za podnošenje prijava koji  uključuje: — Poziv na podnošenje predloga za dodjelu finansijskog [...]

Upravljanje u kriznim situacijama u bankama

January 21st, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud obavijestio je da je upravo objavljen tematski izvještaj br. 2/2018 „Operativna efikasnost Evropske centralne banke u upravljanju kriznim situacijama u bankama”. U sklopu uspostavljanja jedinstvenog nadzornog mehanizma, Evropska centralna banka preuzela je [...]

Objavljena dva  poziva u oblasti  informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama

January 21st, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 12. januara 2018. godine, objavila je dva  poziva u oblasti  informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama . Poziv za podnošenje [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predloga za osnivanje zajednica znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT)

January 15th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila je  Poziv za podnošenje predloga za osnivanje zajednica znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (2018/C 12/10) Rokovi utvrđeni pozivom i sve relevantne informacije sadržani su u tekstu poziva [...]

Energetski ciljevi EU-a do 2050. godine

January 3rd, 2018|0 Comments

U kontekstu uspostavljanja i funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i vodeći računa o potrebi očuvanja i unaprjeđenja životne sredine, cilj politike Unije u oblasti energetike je da u duhu solidarnosti između država članica: obezbijedi funkcionisanje tržišta energije; [...]

Pokrenut je portal TAXEDU

December 14th, 2017|0 Comments

Pokrenut je portal TAXEDU, pilot-projekt EU u cilju  obrazovanja mladih evropskih građana o porezu i njegovom uticaju na njihove živote. Naziv portala izveden je iz riječi „Tax“ (porez) i „Education“ (obrazovanje). Informacije na portalu prilagođene [...]

Reforma Zajedničke poljoprivredne politike -Jednostavnija i pravednija poljoprivredna politika EU-a

December 14th, 2017|0 Comments

Evropski parlameni i Savjet usvojili su  pravila koja će pojednostaviti poljoprivrednu politiku EU-a, ojačati pregovaračku snagu poljoprivrednika u odnosu na trgovačke lance, i  bolje ih  opremiti za suočavanje s rizicima. Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koja [...]

Šta predviđa Direktiva o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih  mreža velikih brzina

December 11th, 2017|0 Comments

Direktiva  u tekstualnom dijelu  sadrži 39 uvodnih izjava a u normativnom dijelu sadrži 15 članova. Direktivom se uspostavljaju  minimalni zahtjevi u vezi s građevinskim radovima i fizičkom infrastrukturom, s ciljem približavanja određenih aspekata zakona i [...]

Evropska građanska inicijativa (ECI)

December 11th, 2017|0 Comments

Član 11. Ugovora o Evropskoj uniji definiše pravo građanske inicijative a član 24. Ugovora o funkcionisanju EU  navodi opšta načela za propis EU-a kojim se definišu praktični uslovi  i procedure Evropske građanske inicijative (ECI). Naime, [...]

Nova savjetodavna služba Komisije i Evropske investicione banke URBIS (Urban Investment Support) pomaže gradovima u planiranju ulaganja

December 11th, 2017|0 Comments

URBIS-Urban Investment Support (podrška  za ulaganja u gradovima), pomoći će gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup finansiranju. Cilj  URBIS-a je  pomoći gradovima u rješavanju  specifičnih [...]

Energetska  efikanost zgrada: Evropska komisija  pozvala  Grčku i Maltu da pravilno sprovedu propise EU-a o energetskoj efikasnost  zgrada

December 8th, 2017|0 Comments

Komisija je uputila službene opomene Grčkoj i Malti u kojima od njih zahtijeva da osiguraju pravilno sprovođenje  Direktive o energetskoj efikasnosti  zgrada (Direktiva 2010/31/EU). Direktivom se od država članica zahtijeva da utvrde i primjenjuju minimalne [...]

Pravni instrumenti Evropske unije

November 30th, 2017|0 Comments

Pojam evropskih pravnih instrumenata odnosi se na instrumente dostupne evropskim institucijama za sprovođenje svojih nadležnosti, ovlašćenja i zadataka. Zakonodavni akti su pravni akti doneseni u skladu s redovnim ili posebnim zakonodavnim postupkom. Hijerarhija tih akata [...]

Otvoreni poziv  u okviru ERASMUS + 

November 27th, 2017|0 Comments

Otvoren poziv u okviru Programa EU ERASMUS +Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Cilj Poziva: povećanje kvaliteta mobilnosti u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te internacionalizacije organizacija za strukovno obrazovanje [...]

OTVOREN PRVI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJA-CRNA GORA 2014-2020

November 16th, 2017|0 Comments

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog  programa Srbija-Crna Gora za 2014. i 2015. godinu. Ciljevi  objavljenog Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, predviđeno je [...]

Precizna poljoprivreda

November 15th, 2017|0 Comments

Precizna poljoprivreda ima potencijal da doprinese širem cilju da zadovolji sve veću potražnju za hranom, a istovremeno osigurava održivost primarne proizvodnje, zasnovan na preciznijom i efikasnijem pristupu proizvodnom menadžmentu - u suštini "proizvodnju više sa [...]

Interreg V-B DUNAV 2014.-2020.

November 8th, 2017|0 Comments

  Program transnacionalne saradnje Dunav 2014. – 2020. otvorio je Poziv prema sprovedbenom okviru specifičnog cilja 4.2., Seed Money Facility (SMF). Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata usklađenih s prioritetnim [...]

Objavljeni su novi pozivi Okvirnog programa HORIZON 2020 u oblasti  Pametnog, zelenog i integrisanog prometa

November 7th, 2017|0 Comments

  Otvorene su nove teme poziva Mobility for Growth, Automated Road Transport Green Vehicles u području Pametnog, zelenog i integrisanog prometa. Mobility for Growth: H2020-MG-2018-2019-2020 Automated Road Transport: H2020-DT-ART-2018-2019-2020 Green Vehicles: H2020-LC-GV-2018-2019-2020 Rokovi za prijavu [...]

Direktiva  o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u cilju istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair

November 6th, 2017|0 Comments

Direktiva  (EU) 2016/801 o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u cilju istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair Države članice donose zakone i druge propise koji [...]

Program vještina za Evropu

November 3rd, 2017|0 Comments

  Evropska komisija je donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Evropu. Cilj  Programa je  osigurati da ljudi razviju širok spektar vještina u ranoj dobi, kao i iskoristi ljudski kapital Evrope, što će na  kraju postaknuti [...]

Informacione i komunikacione  tehnologije 2017.

October 30th, 2017|0 Comments

  Evropska komisija na Portalu za učesnike objavila je novi Radni program za LEIT: ICT. U njemu je otvoreno nekoliko većih poziva od kojih je najveći: ICT call H2020-ICT-2018-2020 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf  

Pojednostavnjenje zakonodavstva

October 30th, 2017|0 Comments

  Pojednostavnjenje zakonodavstva znači strogo primjenjivanje načela potrebnosti i proporcionalnosti. Evropska unija je 1996. godine pokrenula pilot-program Pojednostavnjenje zakonodavstva za unutrašnje tržište – SLIM, nakon kojeg su uslijedili višegodišnji programi za pojednostavnjenje i ažuriranje zakonodavstva [...]

Usvojena Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu regulatornih tehnickih standarda za informacije i uslove za izdavanje odobrenja za rad investicionim društvima

October 30th, 2017|0 Comments

Usvojena Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 o dopuni Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu regulatornih tehnickih standarda za informacije i uslove za izdavanje odobrenja za rad investicionim društvima Direktiva 2014/65/EU primjenjuje se na [...]

Održan 3.Evropski ruralni parlament

October 29th, 2017|0 Comments

Održan 3.Evropski ruralni parlament Na parlamentu je učestvovalo  više od 250 učesnika iz 40 zemalja Evrope, 28 država članica i zemlje ne-članice poput Albanije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bjelorusije, Gruzije, Islanda, Moldavije [...]

Posao pravnika u Evropskoj uniji

October 29th, 2017|0 Comments

Posao pravnika u Evropskoj uniji Postoji velika potražnja za kvalifikovanim pravnicima u institucijama EU-a. Vecina poslova pravnika odnosi se na razvoj zakonodavstva EU-a, ali ako kandidati posjeduju odgovarajuce jezicne vještine, mogu se prijaviti za posao [...]

Obrazovanje i EU

October 29th, 2017|0 Comments

Obrazovanje i EU Svaka država EU-a odgovorna je za organizaciju svojih sistema  obrazovanja i osposobljavanja te za sadržaj nastavnih programa. U skladu s članom 165. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Evropska unija doprinosi razvoju kvalitetnog [...]

Kultura

October 27th, 2017|0 Comments

Kultura Član 167. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije uređuje djelovanje EU-a u oblasti kulture: EU stavlja u prvi plan zajedničko kulturno nasljeđe postičući saradnju među državama EU-a, poštujući pritom njihovu nacionalnu i regionalnu raznolikost. Evropska [...]

Otvoreni metod koordinacije u EU

October 25th, 2017|0 Comments

Otvoren metod koordinacije u EU može se opisati kao svojevrstan oblik „blagog” zakona. To je oblik međuvladinog utvrđivanja politika koji ne rezultira obavezujućim pravnim mjerama EU-a i ne zahtijeva od država EU-a da uvode nove [...]

Supsidijarnost

October 25th, 2017|0 Comments

Načelo supsidijarnosti određeno je članom 5. Ugovora o Evropskoj uniji, kojim se nastoji osigurati da se odluke donose što je bliže moguće građaninu te da se rade kontinuirane provjere koje će potvrditi da je djelovanje [...]

Nova telekomunikaciona pravila EU-a

October 23rd, 2017|0 Comments

Savjet EU  spreman za početak pregovora s Parlamentom o novim pravilima za područje elektronskih komunikacija kojim će se Evropa pripremiti za doba tehnologije 5G promovisanjem investicija, konkurencijom na tržištu, zaštite potrošača i razvoja novih usluga. [...]

Rješavanje problema loših kredita

October 16th, 2017|0 Comments

  Evropska komisija  radi na opsežnom paketu mjera za smanjivanje nivoa postojećih loših kredita i sprječavanje nastanka tih kredita u budućnosti. Paket koji bi trebalo donijeti u proljeće 2018. godine, obuhvatit  će:nacrt za osnivanje nacionalnih [...]

Govor o stanju Unije 2017

October 16th, 2017|0 Comments

Predsjednik Jean-Claude Juncker Govor o stanju Unije 2017  “Prvo moramo  promijeniti način razmišljanja  prema kojem jedni moraju izgubiti kako bi drugi pobijedili. Kompromis je bit demokratije, a pravi je kompromis onaj u kojem svi dugoročno [...]

Smanjenje troškova širokopojasnog pristupa

July 21st, 2017|0 Comments

Komisija odlučila da uputi Sudu Evropske unije predmete protiv triju država članica zbog kašnjenja u prenošenju Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa (Direktiva 2014/61/EU) u nacionalno zakonodavstvo. Države članice bile su obavezne do 1. jula [...]

Plava karta Evropske unije

July 19th, 2017|0 Comments

Riječ je o kombinovanoj dozvoli boravka i rada u nekoj državi članici EU. Plava karta načelno važi za sve profesije i zanimanja, ali se ona praktično ne dodjeljuje stručnjacima iz oblasti društvenih nauka. Kada je [...]

Objavljene Smjernice za izvještavanje o nefinansijskim informacijama(metodologija za izvještavanje o nefinansijskim informacijama)(2017/C 215/01)

July 11th, 2017|0 Comments

Evropska komisija je  izradila Smjernice u skladu s članom 2 Direktive 2014/95/EU o objavljivanju nefinansijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih preduzeća i grupa, kojim je predviđeno da Komisija izrađuje neobvezujuće smjernice o metodologiji [...]

Dokument o budućnosti finansiranja EU

July 4th, 2017|0 Comments

Evropska komisija objavila 28. juna, dokument o budućnosti finansiranja EU-a. U nedavnom istraživanju Eurobarometra većina građana EU-a poručila je kako želi da EU radi više u 15 različitih područja, uključujući borbu protiv nezaposlenosti, terorizam, migracije, [...]

Potpisano sedam ugovora odabranih u sklopu Prvog poziva za Program Interreg IPA CBC

June 25th, 2017|0 Comments

Potpisano sedam ugovora odabranih u sklopu Prvog poziva za dostavljanje projektnih predloga u okviru Programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. https://razvoj.gov.hr/vijesti/5-milijuna-eura-za-7-projekata-u-okviru-programa-prekogranicne-suradnje-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2014-2020/3631