Stručne teme 2017-10-03T08:34:38+00:00

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018),

February 15th, 2018|0 Comments

„Evropska nagrada za promovisanje preduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2018), je priznanje kojim Evropska komisija svake godine nagrađuje projekte-inicijative koje s ciljem podsticanja preduzetništva i razvoja male privrede, sprovode javna tijela samostalno [...]

Dugoročni budžet EU-a nakon 2020.: Evropska komisija predstavila opcije i njihove  finansijske posljedice za nov i moderan dugoročni budžet EU-a

February 15th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je juče, 14. februara 2018. godine, uoči neformalnog sastanka čelnika koji će se održati 23. februara,  predstavila različite opcije - i njihove finansijske posljedice - za nov i moderan dugoročni budžet EU-a, kojim [...]

Evropska komisija donijela Višegodišnji program rada za Program LIFE za period  2018.–2020.

February 14th, 2018|0 Comments

Implementacionom odlukom Komisije (EU) 2018/210, od 12. februara 2018. donijet je  Višegodišnji programa rada za program LIFE za period  2018.–2020. Maksimalni doprinos Višegodišnjem programu rada LIFE za 2018-2020. godinu iznosi 1 657 063 000 eura [...]

Evropska komisija objavila privremenu zimsku privrednu prognozu za 2018.

February 11th, 2018|0 Comments

Prognoza se zasniva na nizu tehničkih pretpostavki u vezi sa kursom, kamatnim stopama i robnim cijenama od 26. januara 2018. „Evropa je u 2018. ušla sa snažnom privredom. Stope rasta u euro zoni su dostigle [...]

Revizori EU a najavljuju ispitivanje proizvodnje električne energije iz energije vjetra i solarne energije

February 10th, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud trenutno sprovodi reviziju kako bi utvrdio podržava li Evropska unija  i države članice proizvodnju električne energije iz energije vjetra i solarne fotonaponske energije na djelotvoran način. Proizvodnja električne energije sektor je s [...]

Politika zaštite potrošača EU

February 10th, 2018|0 Comments

Politika zaštite potrošača jedna je od osnovnih politika Evropske unije bez koje je danas gotovo nezamislivo funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije. Zaštita potrošača u razvijenim državama i državama Evropske unije, polazi od uvažavanja potrošača kao [...]

Bugarska postavlja pitanje kvaliteta vazduha u fokusu razgovora o životnoj sredini tokom svog predsedavanja Savjetom EU

February 9th, 2018|0 Comments

Eko-inovacioni forum za kvalitet vazduha postavlja temelje za političku raspravu EU. Bugarska postavlja pitanje kvaliteta vazduha u fokusu razgovora o životnoj sredini tokom svog predsjedavanja Savjetom EU. Njegovi napori su fokusirani na inicijative za popularizaciju [...]

Uloga Sekretarijata za zakonodavstvo u procesu pristupanja Evropskoj uniji

February 9th, 2018|0 Comments

  Proces integracije nameće promjene u ulozi i načinu rada Sekretarijata za zakonodavstvo. U pregovorima o pristupanju upravljački zadaci su određeni ciljem – dostizanjem članstva u EU, a odgovarajući vremenski okvir mora se postaviti u [...]

Od 1. jula 2018.  u primjeni je novi propis Evropske unije koji reguliše oblast  putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima

February 9th, 2018|0 Comments

Evropski parlament i Savjet su 25. novembra 2015. godine donijeli  Direktivu EU  br.  2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, i stavljanju van snage Direktive Savjeta 90/314/ EEZ od 13. juna 1990. [...]

Revizori EU-a najavljuju ispitivanje politike o sigurnosti hrane

February 8th, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud trenutno  sprovodi reviziju politike EU-a o sigurnosti hrane. Revizori će ispitati je li model koji EU primjenjuje da garantuju sigurnost hrane izgrađen na dobrim temeljima i postiže li se njime u praksi [...]

Komisija donijela Strategiju za zapadni Balkan

February 7th, 2018|0 Comments

Juče je Evropska komisija  donijela strategiju za „Vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačanu saradnju EU-a sa zapadnim Balkanom”.  Strategijom se potvrđuje evropska budućnost regije kao geostrateško ulaganje u stabilnu, jaku i ujedinjenu Evropu koja se temelji [...]

Evropska komisija formirala stručnu grupu za borbu protiv lažnih vijesti i pokrenula javno savjetovanje

February 5th, 2018|0 Comments

  Komisija je pokrenula javno savjetovanje o lažnim vijestima i internetskim dezinformacijama i formirala  stručnu grupu na visokom nivou  sastavljenu od predstavnika akademske zajednice, internetskih platformi, informativnih medija i organizacija civilnog društva. Radom stručne grupe [...]

Predstavljen je novi fond Evropskog ekonomskog prostora i Norveške za regionalnu saradnju

February 5th, 2018|0 Comments

24.januara 2018.g. predstavljen je novi fond Evropskog ekonomskog prostora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) za regionalnu saradnju, koji u iznosu 34,5 miliona eura, podržava saradnju u obliku razmjene znanja, razmjene dobre prakse i izgradnje kapaciteta. Cilj [...]

Evropska komisija je 1. februara 2018. godine, predložila reviziju Direktive o  vodi za piće

February 3rd, 2018|0 Comments

Novim će se pravilima od država članica zahtijevati da poboljšaju pristup za sve ljude, posebno  za ranjive i marginalizovane grupe, koje trenutno imaju otežan pristup vodi za piće. To u praksi znači uspostavljanje  opreme za [...]

Evropska komisija objavila  januarski  paket  odluka  o povredama  propisa

February 2nd, 2018|0 Comments

  U mjesečnom paketu odluka o povredama koji je objavljen 25. januara 2018. Evropska komisija pokrenula je sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obaveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, [...]

Evropska investiciona banka objavila je Poziv za podnošenje predloga Takmičenje u društvenim inovacijama Instituta EIB-a 2018.

February 2nd, 2018|0 Comments

Evropska investiciona banka objavila je Poziv za podnošenje predloga Takmičenje u društvenim inovacijama Instituta EIB-a 2018. (2018/C 37/08) Institut EIB-a priređuje Sedmo takmičenje u društvenim inovacijama kojima se promovišu  inovativne ideje i nagrađuju  rješenja kojima [...]

Objavljeni rezultati drugog poziva za dodjelu sredstava iz Programa transnacionalne saradnje Interreg Mediteran

February 1st, 2018|0 Comments

  Odbor za praćenje Programa transnacionalne saradnje Interreg Mediteran odobrio je ugovaranje 21 projekta, u iznosu od 53 miliona eura iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava. Sprovođenje navedenih projekata ce doprinijeti rješavanju [...]

Online savjetovanje o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira odnosno dugoročnog budžeta EU-a

January 28th, 2018|0 Comments

Evropska komisija pokrenula je niz javnih savjetovanja o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira odnosno dugoročnog budžeta EU-a, uključujući i savjetovanje za fondove EU-a u oblsti ulaganja, [...]

Objavljen Poziv na podnošenje prijava 2018. U okviru Trećeg  višegodišnjeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja (2014.–2020.) (2018/C 27/07)

January 27th, 2018|0 Comments

Objavljen poziv na podnošenje prijava za „Zdravlje – 2018.” u okviru Trećeg  višegodišnjeg Programa djelovanja Unije u oblasti zdravlja za period  2014.–2020. za podnošenje prijava koji  uključuje: — Poziv na podnošenje predloga za dodjelu finansijskog [...]

Objavljene smjernice o novim pravilima o zaštiti podataka

January 25th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je danas objavila Smjernice o novim pravilima o zaštiti podataka kojim će se osigurati da se u okviru Evropske unije,  od 25. maja  2018. nesmetano primjenjuju  nova pravila o zaštiti podataka. Budući da [...]

Objavljen novi Programski  vodič za 2018. i četiri poziva u okviru Programa EU Evropa za građane  2014-2020

January 25th, 2018|0 Comments

Svrha Programskog vodiča je pomoć svima koji su zainteresirani za razvoj projekata u okviru Programa (2014. – 2020.) . Vodič sadrži ciljeve Programa i vrste aktivnosti za koje se može dobiti podrška. Vodič je podijeljen [...]

Upravljanje u kriznim situacijama u bankama

January 21st, 2018|0 Comments

Evropski revizorski sud obavijestio je da je upravo objavljen tematski izvještaj br. 2/2018 „Operativna efikasnost Evropske centralne banke u upravljanju kriznim situacijama u bankama”. U sklopu uspostavljanja jedinstvenog nadzornog mehanizma, Evropska centralna banka preuzela je [...]

Objavljena dva  poziva u oblasti  informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama

January 21st, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 12. januara 2018. godine, objavila je dva  poziva u oblasti  informisanja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se sprovode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama . Poziv za podnošenje [...]

Osnovan Forum za usklađivanje s propisima o zaštiti životne sredine i upravljanju životnom sredinom

January 20th, 2018|0 Comments

Evropska komisija  osnovala  Forum za usklađivanje s propisima o zaštiti životne sredine i upravljanju životnom sredinom (COMMISSION DECISION of 18 January 2018 (2018/C 19/03). Zadatak  Foruma je da pomaže Komisiji u koordinaciji i praćenju primjene [...]

Evropski poslanici postavili ambiciozne ciljeve za čistiju i efikasniju energiju

January 19th, 2018|0 Comments

Evropski poslanici postavili ambiciozne ciljeve za čistiju i efikasniju energiju, novosti iz Evropskog parlamenta, 17. januar 2018.godine. Poslanici su podržali predlog Odbora i usvojili obavezujući cilj povećanja energetske efikasnosti za 35% do 2030. godine. Takođe [...]

Nove inicijative za poboljšanje ključnih kompetencija i digitalnih vještina

January 19th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je 17. januara 2018. usvojila nove inicijative za poboljšanje ključnih kompetencija i digitalnih vještina. Riječ je o tri inicijative : Preporuka Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, koji se temelji na Preporuci [...]

Evropska komisija predložila veću fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokratije za mala preduzeća

January 19th, 2018|0 Comments

Juče je , 18. januara 2018.  Evropska komisija predložila nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u određivanju stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) i stvoriti bolje poresko okruženje za podsticanje rasta [...]

Plastični otpad:  donesena Strategija  EU za plastiku

January 17th, 2018|0 Comments

U Evropi svake godine nastane 25 miliona tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 % prikuplja radi recikliranja. U svijetu plastika čini 85 % otpada na plažama. Plastika se čak uvlači građanima u [...]

Evropski glavni gradovi kulture za 2017.godinu

January 16th, 2018|0 Comments

  Titulu  evropskih glavnih gradova kulture za 2017. godinu dobili su holandski  Leeuwarden  i Valletta, glavni grad Malte, oboje bogati kulturim i istorijskim nasljeđem.

Objavljeno više poziva u sklopu Programa Evropa za građane

January 16th, 2018|0 Comments

  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je pozive u sklopu Programa Evropske unije Evropa za građane 2014-2020 za sve cjeline, a čiji je krajnji rok za prijavu 1. marta 2018. [...]

Usvojena Direktiva (EU) o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi

January 15th, 2018|0 Comments

Riječ je o Direktivi  (EU) 2017/2397 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra  2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi i stavljanju van snage direktiva Savjeta 91/672/EEZ i 96/50/EZ, kojom se propisuju uslovi i [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predloga za osnivanje zajednica znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT)

January 15th, 2018|0 Comments

Evropska komisija objavila je  Poziv za podnošenje predloga za osnivanje zajednica znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (2018/C 12/10) Rokovi utvrđeni pozivom i sve relevantne informacije sadržani su u tekstu poziva [...]

Usvojene Smjernice za vidljivost Programa prekogranične saradnje Hrvatske , Bosne i Hercegovine i Crne Gore

January 12th, 2018|0 Comments

Smjernice su dostupne na web stranici programa http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/wp-content/uploads/2017-12-29-VISIBILITY-GUIDELINES-HR-BA-ME.pdf

Ulaganja  u razvoj infrastrukture za vrhunske  evropske superračunare

January 12th, 2018|0 Comments

  Evropska komisija predložila  je  milijardu eura ulaganja u razvoj infrastrukture za vrhunske  evropske superračunare. Naime, Evropska komisija  je,  11. januara  2018.  predstavila svoje planove za ulaganja, zajedno s državama članicama, u razvoj infrastrukture za [...]

Program rada Evropske komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Evropu

January 11th, 2018|0 Comments

Kako je najavljeno u govoru predsjednika Junkera o stanju Unije, Evropska komisija predstavlja svoje planove za završetak  rada na deset političkih prioriteta predsjednika Junckera prije kraja njegovog mandata kao i  niz perspektivnih inicijativa za budućnost [...]

Modernizacija Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD)

January 11th, 2018|0 Comments

Više od milion građana Evropske unije direktno je zaposleno u audiovizuelnoj oblasti i medijima. To ne obuhvata samo tradicionalne medije kao što su radio, televizija i film, nego i, nakon pojave interneta, mnogobrojne nove medije, [...]

Preporuka Evropske komisije o profesionalizaciji  javne nabavke

January 11th, 2018|0 Comments

Evropska komisija je objavila Preporuku  o profesionalizaciji  javne nabavke -(EU) 2017/1805 od 3. oktobra  2017. Preporuka Komisije   se odnose na tri oblasti: 1.Izgradnja strukture za profesionalizaciju javne nabavke, 2. Ljudski resursi — poboljšavanje obuke i [...]

Javno savjetovanje o fondovima EU-a u oblasti kohezije za period nakon 2020.

January 11th, 2018|0 Comments

Evropska komisija će 2018. izraditi sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju finansijskih programa u sklopu višegodišnjeg finansijskog okvira za period nakon 2020., odnosno dugoročnog  budžeta EU-a. Ovo je savjetovanje sastavni dio postupka i njegov je cilj [...]

Energetski ciljevi EU-a do 2050. godine

January 3rd, 2018|0 Comments

U kontekstu uspostavljanja i funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i vodeći računa o potrebi očuvanja i unaprjeđenja životne sredine, cilj politike Unije u oblasti energetike je da u duhu solidarnosti između država članica: obezbijedi funkcionisanje tržišta energije; [...]

Bugarska preuzima predsjedavanje Savjetom EU od 1. januara 2018.

January 1st, 2018|0 Comments

Bugarska od 1. januara 2018. preuzima rotirajuće predsjedavanje Savjetom EU. Ova država će biti na čelu trojke koju osim nje čine Estonija i Austrija i koje su tokom 18 mjeseci biti odgovorne za rad Savjeta [...]

SREĆNA NOVA GODINA!

January 1st, 2018|0 Comments

Srećnu Novu 2018. godinu želi vam ProLex Consulting DOO  Podgorica IDEJOM DO CILJA

Evropska unija izmijenila ključne propise u oblasti poljoprivredne politike

December 31st, 2017|0 Comments

Naime, Uredom (EU) 2017/2393 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2017. izmijenjene su  sljedeće uredbe EU: Uredba (EU) br. 1305/2013 o podršci ruralnom razvoju iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR); Uredba (EU) [...]

Nova pravila EU o distribuciji osiguranja  od 2018.

December 28th, 2017|0 Comments

Osiguranje i reosiguranje u EU- nova pravila EU o distribuciji osiguranja  primjenjuju se od 23. februara 2018. godine Direktivom (EU) 2016/97 Evropskog parlamenta  i Savjeta, od 20. januara 2016.  o distribuciji osiguranja,  propisana su  pravila [...]

Brexit -Evropska komisija predstavila nacrt pregovaračkih smjernica za narednu fazu pregovora

December 26th, 2017|0 Comments

  Na osnovu Smjernica koje je Evropski savjet usvojio 15. decembra, Evropska komisija je 20. decembra 2017. godine, Savjetu uputila preporuku za otvaranje rasprave o narednoj fazi propisnog povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Nacrtom [...]

Objavljen poziv na dostavu predloga projekata Filmsko obrazovanje

December 26th, 2017|0 Comments

KREATIVNA EVROPA (2014. – 2020.) -Potprogram Media Objavljen poziv na dostavu predloga projekata Filmsko obrazovanje EACEA/14/2017 u okviru Programa EU- Kreativna Evropa- Potprogram MEDIA. Potprogram MEDIA pruža podršku za: aktivnosti usmjerene na podsticanje filmske edukacije [...]

Proglašena Evropska godina kulturne baštine 2018.

December 15th, 2017|0 Comments

Cilj ovog projekta je jačanje zajedničkog osjećaja identiteta u izgradnji budućnosti Evrope. U Evropskoj uniji 7,8 miliona radnih mjesta direktno je povezano s baštinom (npr. u sektorima turizma, usmenog prevođenja i sigurnosti). U sektoru kulturne [...]

Pokrenut je portal TAXEDU

December 14th, 2017|0 Comments

Pokrenut je portal TAXEDU, pilot-projekt EU u cilju  obrazovanja mladih evropskih građana o porezu i njegovom uticaju na njihove živote. Naziv portala izveden je iz riječi „Tax“ (porez) i „Education“ (obrazovanje). Informacije na portalu prilagođene [...]

Reforma Zajedničke poljoprivredne politike -Jednostavnija i pravednija poljoprivredna politika EU-a

December 14th, 2017|0 Comments

Evropski parlameni i Savjet usvojili su  pravila koja će pojednostaviti poljoprivrednu politiku EU-a, ojačati pregovaračku snagu poljoprivrednika u odnosu na trgovačke lance, i  bolje ih  opremiti za suočavanje s rizicima. Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koja [...]

Sport  u EU -Uloga trenera u društvu

December 13th, 2017|0 Comments

Zaključcima Savjeta EU i predstavnika vlada država članica u društvu ( 2017/C 423/04, od 9. decembra 2917. godine, konstatuje se  da Savjet EU i predstavnici država članica PODSJEĆAJUĆI DA: U skladu s članom 165. Ugovora [...]

Plan rada Evropske unije u oblasti sporta 2017.-2020.

December 13th, 2017|0 Comments

Rezolucija Savjeta EU i predstavnika vlada država članica o planu rada Evropske unije u oblasti  sporta (1. januar 2017. – 31. decembar 2020.) (2017/C 189/02) Ovom rezolucijom se ukazuje da  su Savjet Evropske unije i [...]

Šta predviđa Direktiva o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih  mreža velikih brzina

December 11th, 2017|0 Comments

Direktiva  u tekstualnom dijelu  sadrži 39 uvodnih izjava a u normativnom dijelu sadrži 15 članova. Direktivom se uspostavljaju  minimalni zahtjevi u vezi s građevinskim radovima i fizičkom infrastrukturom, s ciljem približavanja određenih aspekata zakona i [...]

Revizori EU-a ispituju nadzorno tijelo za tržište osiguranja

December 11th, 2017|0 Comments

Evropski revizorski sud sprovodi reviziju nadzornog tijela za tržište osiguranja EIOPA (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i stručno penziono osiguranje). Revizori ce se fokusirati na dva ključna područja aktivnosti nadzornog tijela EIOPA: nadzor nad tržištem [...]

Evropska građanska inicijativa (ECI)

December 11th, 2017|0 Comments

Član 11. Ugovora o Evropskoj uniji definiše pravo građanske inicijative a član 24. Ugovora o funkcionisanju EU  navodi opšta načela za propis EU-a kojim se definišu praktični uslovi  i procedure Evropske građanske inicijative (ECI). Naime, [...]

Nova savjetodavna služba Komisije i Evropske investicione banke URBIS (Urban Investment Support) pomaže gradovima u planiranju ulaganja

December 11th, 2017|0 Comments

URBIS-Urban Investment Support (podrška  za ulaganja u gradovima), pomoći će gradovima u planiranju ulaganja kako bi lakše ostvarili svoje strategije urbanog razvoja i dobili jednostavniji pristup finansiranju. Cilj  URBIS-a je  pomoći gradovima u rješavanju  specifičnih [...]

Integrisana evropska pomorska politika-Evropska komisija odlučila da uputi Sudu EU predmet protiv pojedinih država članica

December 8th, 2017|0 Comments

Evropska komisija  je odlučila uputiti Sudu Evropske unije predmet protiv Bugarske, Finske i Grčke zato što nisu izvijestile ili su djelimično izvijestile o svojim mjerama kojima se prenose propisi EU-a o uspostavljanju okvira za prostorno [...]

Evropska komisija uputila predmet protiv Mađarske Sudu Evropske unije zbog Zakona o nevladinim organizacijama

December 8th, 2017|0 Comments

Komisija je odlučila da započne pravni postupak protiv Mađarske jer nije ispunila obaveze iz odredaba Ugovora koje se odnose na slobodno kretanje kapitala. Naime, Komisija ukazuje da  Zakon o nevladinim organizacijama sadrži odredbe kojima se [...]

Energetska  efikanost zgrada: Evropska komisija  pozvala  Grčku i Maltu da pravilno sprovedu propise EU-a o energetskoj efikasnost  zgrada

December 8th, 2017|0 Comments

Komisija je uputila službene opomene Grčkoj i Malti u kojima od njih zahtijeva da osiguraju pravilno sprovođenje  Direktive o energetskoj efikasnosti  zgrada (Direktiva 2010/31/EU). Direktivom se od država članica zahtijeva da utvrde i primjenjuju minimalne [...]

Oznaku evropskog nasljeđa dobilo devet istorijskih lokacija

December 7th, 2017|0 Comments

Uoči pokretanja Evropske godine kulturnog nasljeđa u 2018. na Evropskom kulturnom forumu u Milanu, oznaku evropskog nasljeđa je dobilo devet lokacija koje slave ili simbolišu evropske ideale, vrijednosti, istoriju i integracije: Muzički putevi u Lajpcigu [...]

Usvojen Budžet  EU za 2018. godinu-Povećani  su  iznosi za programe EU – HORIZONT, ERASMUS+, COSME, CEF i LIFE

December 2nd, 2017|0 Comments

Budžet EU-a za 2018. iznosi 160,1 milijardi eura za preuzete obaveze. Riječ je o povećanju od 0,2 % u poređenju  s budžetom EU-a za 2017.  godinu. Sredstva za plaćanje iznose 144,7 milijardi eura, odnosno 14,1 [...]

Regulisane profesije-usvojena Delegirana odluka Komisije (EU) o izmjeni Priloga V. Direktivi o priznavanju stručnih kvalifikacija

December 2nd, 2017|0 Comments

Usvojena  je Delegirana odluka Komisije (EU) o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta   o priznavanju stručnih kvalifikacija u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima obuka , koji sadržavi popise dokaza [...]

Budućnost hrane i poljoprivrede„The Future of Food and Farming“.

November 30th, 2017|0 Comments

  Predstavljen dokument o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike EU -Budućnost hrane i poljoprivrede„The Future of Food and Farming“. Dokument sadrži smjernice i viziju evropske poljoprivrede nakon 2010. godine i koji su naredni koraci ? Dokument [...]

Erasmus+: još jedna rekordna godina

November 30th, 2017|0 Comments

Rezultati pokazuju da je Erasmus+ na dobrom putu da postigne cilj da se od 2014. do 2020. osigura podršku za 3,7 % mladih osoba u EU-u. Takođe pokazuju da program može doprinijeti otvorenoj Evropi u [...]

Pravni instrumenti Evropske unije

November 30th, 2017|0 Comments

Pojam evropskih pravnih instrumenata odnosi se na instrumente dostupne evropskim institucijama za sprovođenje svojih nadležnosti, ovlašćenja i zadataka. Zakonodavni akti su pravni akti doneseni u skladu s redovnim ili posebnim zakonodavnim postupkom. Hijerarhija tih akata [...]

Evropska komisija  usvojila Pravila koja će platne usluge učiniti bezbjednijim

November 29th, 2017|0 Comments

Komisija je 27. novembra 2017.usvojila Pravila kojima  pomažu da se sprovede revidirana Direktiva o platnim uslugama čiji je cilj modernizacija platnih usluga u Evropi kako bi se održao korak sa tržištem koje se brzo razvija [...]

Direktiva o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu

November 28th, 2017|0 Comments

Još jedna ključna Direktiva EU počinje sa primjenom u državama članicama  od januara 2018. godine. Radi se o   Direktivi EU 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, kojom se mijenjaju  direktive  2002/65/EZ (o trgovanju na [...]

Otvoreni poziv  u okviru ERASMUS + 

November 27th, 2017|0 Comments

Otvoren poziv u okviru Programa EU ERASMUS +Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Cilj Poziva: povećanje kvaliteta mobilnosti u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te internacionalizacije organizacija za strukovno obrazovanje [...]

Agencije Evropske unije: iz Londona u Amsterdam i Pariz

November 25th, 2017|0 Comments

Amsterdam je odabran kao sjedište Evropske agencije za lijekove (EMA), a Pariz kao sjedište Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA). Detaljnije

Direktiva EU  o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima

November 24th, 2017|0 Comments

Turizam od decembra 2009. godine, stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora ima svoju pravnu osnovu u članu 195. Ugovora o funkcionisanju EU, kojim se predviđa da Unija dopunjuje djelovanje država članica u sektoru turizma, naročito podsticanjem [...]

Schüler Helfen Leben (SHL) raspisala poziv  za prijavu projektnih predloga za 2018. godinu.

November 22nd, 2017|0 Comments

Prihvatljivi su aplikanti  iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore. Projekti i programi koje SHL  podržava usmjereni su na područje edukacije, aktivizma mladih, socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, kao i na [...]

Izrada prečišćenog teksta pravnih akata Evropske unije

November 20th, 2017|0 Comments

Izrada prečišćenog teksta podrazumijeva uključivanje u pravni akt naknadnih izmjena i korekcija, čime se osigurava veća transparentnost i lakši pristup pravu EU-a, na način što se  nekoliko pravnih tekstova objavljenih u različitim izdanjima Službenog lista [...]

Osnovana Radna grupa za  supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali efikasnije .”

November 20th, 2017|0 Comments

  Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker službeno  je osnovao Radnu grupu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali efikasnije”, sa zadatkom da do 15. jula 2018. predsjedniku Junkeru dostave izvještaj s preporukama za [...]

Budućnost Evrope: evropsko područje obrazovanja do 2025.

November 20th, 2017|0 Comments

  Zahuktala se rasprava o budućnosti Evrope, a Evropska komisija  je 14. novembra 2017. godine, izlazila svoju viziju stvaranja evropskog područja obrazovanja do 2025. godine. Evropsko područje obrazovanja trebalo bi obuhvatati: Mobilnost za sve: na [...]

Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

November 17th, 2017|0 Comments

Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS) osmislio je Eurostat kako bi omogućio jedinstveno ujednačeno razvrstavanje prostornih jedinica radi izrade statističkih podataka na regionalnom nivou. Područje EU-a dijeli se na tri različita geografska nivoa : NUTS [...]

Objavljen  Vodič za program  EU Erasmus + za 2018.

November 17th, 2017|0 Comments

Glavne izmjene koje će se uvesti za 2018. uključuju: dodatne mogućnosti za studente u programu Erasmus+ za pripravništva usmjerena na sticanje digitalnih vještina; inicijativu ErasmusPro u okviru projekata mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za [...]

OTVOREN PRVI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJA-CRNA GORA 2014-2020

November 16th, 2017|0 Comments

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog  programa Srbija-Crna Gora za 2014. i 2015. godinu. Ciljevi  objavljenog Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, predviđeno je [...]

Preinačenje zakonodavstva  tzv. zakonodavna transformacija

November 15th, 2017|0 Comments

Preinačenje zakonodavstva podrazumijeva usvajanje novog pravnog instrumenta koji uključuje izmjenu osnovnog instrumenta koji ga stavlja van snage i zamjenjuje. Za razliku od formalne konsolidacije (objedinjenja teksta), konverzija podrazumijeva promjenu sadržaja. Takodje pruža sveobuhvatan pregled područja [...]

Precizna poljoprivreda

November 15th, 2017|0 Comments

Precizna poljoprivreda ima potencijal da doprinese širem cilju da zadovolji sve veću potražnju za hranom, a istovremeno osigurava održivost primarne proizvodnje, zasnovan na preciznijom i efikasnijem pristupu proizvodnom menadžmentu - u suštini "proizvodnju više sa [...]

Objavljen je novi Radni program za 2018. – 2020. “Nauka u društvu i za društvo”

November 10th, 2017|0 Comments

Objavljen je novi Radni program za 2018. – 2020. “Nauka u društvu i za društvo” koji sadrži pregled poziva i tema do kraja 2020.g.  i dio je Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont  [...]

Okvirni  program Evropske unije za istraživanje i inovacije HORIZONT 2014-2020

November 10th, 2017|0 Comments

  Evropska komisija objavila je 52 poziva u okviru  Okvirnog  programa Evropske unije za istraživanje i inovacije HORIZONT  za period od 2014. do 2020. , koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacione aspekte Programa [...]

Izmijenjene Uredba o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala  i Uredba o evropskim fondovima za socijalno preduzetništvo

November 10th, 2017|0 Comments

  Usvojene Uredba  (EU) 2017/1991 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra  2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o evropskim fondovima preduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o evropskim fondovima za socijalno preduzetništo. [...]

Obrazovanje i osposobljavanje u Evropi: nejednakost je i dalje problem

November 10th, 2017|0 Comments

  „Zbog nejednakosti još uvijek previše Evropljana nema mogućnosti  u potpunosti ostvariti svoje potencijale. To je prijetnja socijalnoj koheziji, dugoročnom ekonomskom rastu i blagostanju. Naši obrazovni sistemi prečesto doprinose nejednakosti nepružanjem odgovarajuće podrške osobama koje [...]

Podrška poljoprivredi- programi ruralnog razvoja- regulatorni okvir EU

November 8th, 2017|0 Comments

Članom  55 Implementacione  Uredbe Komisije  (EU) br. 447/2014 o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o uspostavljanju  instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II),  propisane su  posebne odredbe za programe ruralnog razvoja. [...]

Ispravak poziva za podnošenje predloga CEF – Promet – 2017.

November 8th, 2017|0 Comments

Glavna uprava za mobilnost i promet Evropske komisije objavila je  ispravak poziva za podnošenje predloga (CEF – Promet – Kombiniranje – 2017. (opšta  omotnica)) s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte u skladu s prioritetima [...]

Interreg V-B DUNAV 2014.-2020.

November 8th, 2017|0 Comments

  Program transnacionalne saradnje Dunav 2014. – 2020. otvorio je Poziv prema sprovedbenom okviru specifičnog cilja 4.2., Seed Money Facility (SMF). Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata usklađenih s prioritetnim [...]

Objavljeni su novi pozivi Okvirnog programa HORIZON 2020 u oblasti  Pametnog, zelenog i integrisanog prometa

November 7th, 2017|0 Comments

  Otvorene su nove teme poziva Mobility for Growth, Automated Road Transport Green Vehicles u području Pametnog, zelenog i integrisanog prometa. Mobility for Growth: H2020-MG-2018-2019-2020 Automated Road Transport: H2020-DT-ART-2018-2019-2020 Green Vehicles: H2020-LC-GV-2018-2019-2020 Rokovi za prijavu [...]

Direktiva  o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u cilju istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair

November 6th, 2017|0 Comments

Direktiva  (EU) 2016/801 o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u cilju istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair Države članice donose zakone i druge propise koji [...]

Izazovi i prioriteti sistema visokog obrazovanja u Evropi

November 6th, 2017|0 Comments

  Sistemi visokog obrazovanja u Evropi suočavaju se s mnogim izazovima.  Jedan od glavnih  izazova sistema visokog obrazovanja  odnosi se na  neusklađenost vještina koje Evropa treba i onih koje ima, budući da u mnogim djelovima [...]

Izvještavanje u procesu pristupanja Evropskoj uniji-Prilog institucija za redovni godišnji izvještaj o zemlji u procesu evropskih integracija

November 6th, 2017|0 Comments

  Jedan od ključnih zadataka države u procesu pristupanja u EU je da izvještava Evropsku komisiju o napretku koji je ostvarila u ispunjavanju kriterija za članstvo u EU (Kriteriji iz Kopenhagena 1993. i Kriteriji iz [...]

Osnovan Ured evropskog javnog tužioca (EPPOi utvrđena pravila o njegovom radu.

November 3rd, 2017|0 Comments

  EPPO je nedjeljivo tijelo Unije koje djeluje kao jedinstveni ured s decentralizovanom strukturom. EPPO je ustrojen na centralnom  nivou i na decentralizovanom nivou . Centralni nivo sastoji se od centralnog  ureda u sjedištu EPPO-a, [...]

Program vještina za Evropu

November 3rd, 2017|0 Comments

  Evropska komisija je donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Evropu. Cilj  Programa je  osigurati da ljudi razviju širok spektar vještina u ranoj dobi, kao i iskoristi ljudski kapital Evrope, što će na  kraju postaknuti [...]

Usvojene izmjene u Evropskom statistikom programu od 2013 do 2017 i njegovom produženju do 2020.

November 2nd, 2017|0 Comments

Dostupnost pouzdane i sveobuhvatne evropske statistike važno je javno dobro koje je od koristi donosiocima odluka, istraživačima i javnosti. Pouzdani, relevantni dokazi utemeljeni na blavopvremenoj i javno dostupnoj evropskoj statistici, koji mogu biti upotrijebljeni za [...]

TRA 2018 “A Digital ERA For Transport

October 31st, 2017|0 Comments

TRA 2018 "A Digital ERA For Transport - Solutions for Society, Economy and Environment" - DON'T MISS IT! http://www.traconference.eu/registration/

Rezolucija Evropskog parlamenta o reformi izbornog zakona Evropske unije

October 31st, 2017|0 Comments

  Rezolucija Evropskog parlamenta o reformi izbornog zakona Evropske unije (2015/2035(INL)) (2017/C 366/02),  s Predlogom odluke  Savjeta o usvajanju odredbi za izmjenu Akta o izboru članova Evropskog parlamenta neposrednim opštim izborima, (data u Prilogu), objavljena [...]

Informacione i komunikacione  tehnologije 2017.

October 30th, 2017|0 Comments

  Evropska komisija na Portalu za učesnike objavila je novi Radni program za LEIT: ICT. U njemu je otvoreno nekoliko većih poziva od kojih je najveći: ICT call H2020-ICT-2018-2020 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf  

Pojednostavnjenje zakonodavstva

October 30th, 2017|0 Comments

  Pojednostavnjenje zakonodavstva znači strogo primjenjivanje načela potrebnosti i proporcionalnosti. Evropska unija je 1996. godine pokrenula pilot-program Pojednostavnjenje zakonodavstva za unutrašnje tržište – SLIM, nakon kojeg su uslijedili višegodišnji programi za pojednostavnjenje i ažuriranje zakonodavstva [...]

Usvojena Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu regulatornih tehnickih standarda za informacije i uslove za izdavanje odobrenja za rad investicionim društvima

October 30th, 2017|0 Comments

Usvojena Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 o dopuni Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu regulatornih tehnickih standarda za informacije i uslove za izdavanje odobrenja za rad investicionim društvima Direktiva 2014/65/EU primjenjuje se na [...]

Održan 3.Evropski ruralni parlament

October 29th, 2017|0 Comments

Održan 3.Evropski ruralni parlament Na parlamentu je učestvovalo  više od 250 učesnika iz 40 zemalja Evrope, 28 država članica i zemlje ne-članice poput Albanije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bjelorusije, Gruzije, Islanda, Moldavije [...]

Posao pravnika u Evropskoj uniji

October 29th, 2017|0 Comments

Posao pravnika u Evropskoj uniji Postoji velika potražnja za kvalifikovanim pravnicima u institucijama EU-a. Vecina poslova pravnika odnosi se na razvoj zakonodavstva EU-a, ali ako kandidati posjeduju odgovarajuce jezicne vještine, mogu se prijaviti za posao [...]

Objavljena Odluka Savjeta EU o potpisivanju, u ime EU, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

October 29th, 2017|0 Comments

Objavljena Odluka Savjeta (EU) 2017/1937 od 11. jula 2017. o potpisivanju, u ime Evropske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Transportne zajednice,  u Službenom listu Evropske unije, Međunarodni sporazumi, br. L 278, od 27. [...]

Obrazovanje i EU

October 29th, 2017|0 Comments

Obrazovanje i EU Svaka država EU-a odgovorna je za organizaciju svojih sistema  obrazovanja i osposobljavanja te za sadržaj nastavnih programa. U skladu s članom 165. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Evropska unija doprinosi razvoju kvalitetnog [...]

HORIZON -Program rada za period 2018. – 2020.

October 29th, 2017|0 Comments

Horizon 2020. do sada je najveći okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim budžetom od 77 milijardi EUR (2014. – 2020.). Komisija je 27. oktobra  najavila kako će potrošiti 30 milijardi EUR iz [...]

Kultura

October 27th, 2017|0 Comments

Kultura Član 167. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije uređuje djelovanje EU-a u oblasti kulture: EU stavlja u prvi plan zajedničko kulturno nasljeđe postičući saradnju među državama EU-a, poštujući pritom njihovu nacionalnu i regionalnu raznolikost. Evropska [...]

Usvojene Smjernice Evropske unije  o doniranju hrane (2017/C 361/01)

October 27th, 2017|0 Comments

Usvojene Smjernice Evropske unije  o doniranju hrane (2017/C 361/01) Gotovo jedna četvrtina stanovništva EU-a – 119,1 milion ljudi – živjela je 2015. u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a 42,5 miliona ljudi nije moglo [...]

Otvoreni metod koordinacije u EU

October 25th, 2017|0 Comments

Otvoren metod koordinacije u EU može se opisati kao svojevrstan oblik „blagog” zakona. To je oblik međuvladinog utvrđivanja politika koji ne rezultira obavezujućim pravnim mjerama EU-a i ne zahtijeva od država EU-a da uvode nove [...]

Supsidijarnost

October 25th, 2017|0 Comments

Načelo supsidijarnosti određeno je članom 5. Ugovora o Evropskoj uniji, kojim se nastoji osigurati da se odluke donose što je bliže moguće građaninu te da se rade kontinuirane provjere koje će potvrditi da je djelovanje [...]

Objavljen Poziv u okviru Programa EU Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

October 25th, 2017|0 Comments

  Objavljen Poziv EACEA 35/2017: u okviru Programa EU Kreativna Evropa-(2014. –2020.) Potprogram Kultura Podrška projektima evropske saradnje u vezi s Evropskom godinom kulturne baštine 2018. Cijeli tekst smjernica s obrascima za prijavu možete pronaći na [...]

Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018.

October 25th, 2017|0 Comments

Evropska komisija pozvala na dovršetak svih djelova bankarske  unije do 2018. U govoru o stanju Unije predsjednik Juncker ponovio je da bankarska unija može funkcionisati samo ako smanjenje rizika ide ruku pod ruku s podjelom [...]

Ravnopravnost žena i muškaraca u donošenju odluka -Zaključci Savjeta EU

October 25th, 2017|0 Comments

Ravnopravnost žena i muškaraca u donošenju odluka -Zaključci Savjeta EU Ravnopravno učestvovanje žena i muškaraca u donošenju odluka pitanje je pravde, poštovanja ljudskih prava i dobrog upravljanja. Potrebna je kako bi se bolje odrazila struktura [...]

CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih predloga i prilika za finansiranje infrastrukture digitalnih usluga

October 25th, 2017|0 Comments

CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih predloga i prilika za finansiranje infrastrukture digitalnih usluga Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Evropska komisija objavile su treći CEF Telekom poziv za 2017.g. Ukupni [...]

Objavljen Poziv za podnošenje predloga  u okviru Programa Erasmus+

October 25th, 2017|0 Comments

Objavljen Poziv za podnošenje predloga  u okviru Programa Erasmus+ (2017/C 361/04) Ovim pozivom  su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince —           mobilnost pojedinaca u području [...]

Nova telekomunikaciona pravila EU-a

October 23rd, 2017|0 Comments

Savjet EU  spreman za početak pregovora s Parlamentom o novim pravilima za područje elektronskih komunikacija kojim će se Evropa pripremiti za doba tehnologije 5G promovisanjem investicija, konkurencijom na tržištu, zaštite potrošača i razvoja novih usluga. [...]

Otvoren je poziv Horizon 2020 u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija

October 23rd, 2017|0 Comments

Otvoren je poziv Horizon 2020 u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija- Mreža za inovativno osposobljavanje za 2018. godinu. Poziv je otvoren do 17. januara  2018. godine, za šta je  izdvojeno 442 miliona eura. U okviru Mreža [...]

Rješavanje problema loših kredita

October 16th, 2017|0 Comments

  Evropska komisija  radi na opsežnom paketu mjera za smanjivanje nivoa postojećih loših kredita i sprječavanje nastanka tih kredita u budućnosti. Paket koji bi trebalo donijeti u proljeće 2018. godine, obuhvatit  će:nacrt za osnivanje nacionalnih [...]

Govor o stanju Unije 2017

October 16th, 2017|0 Comments

Predsjednik Jean-Claude Juncker Govor o stanju Unije 2017  “Prvo moramo  promijeniti način razmišljanja  prema kojem jedni moraju izgubiti kako bi drugi pobijedili. Kompromis je bit demokratije, a pravi je kompromis onaj u kojem svi dugoročno [...]

Objavljen poziv za finansijku pomoć u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF)

October 16th, 2017|0 Comments

Evropska komisija  objavila Poziv za podnošenje predloga u okviru Višegodišnjeg programa rada za finansijsku pomoć u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF) za period 2014.–2020. Poziv  se odnosi na prioritet Jedinstveno evropsko nebo – SESAR, [...]

Evropljani optimistično o ekonomskom rastu, zabrinuti zbog nejednakosti

July 25th, 2017|0 Comments

Razvija li se ekonomija u pravom smjeru? Iako su Evropljani pozitivniji sada nego prije godinu dana, Eurobarometar 2017 kaže kako više od polovine smatra kako to nije slučaj. Udio Evropljana koji smatraju da se EU [...]

Call for Proposals: Support to literary translation projects 201

July 25th, 2017|0 Comments

Detaljno 

Smanjenje troškova širokopojasnog pristupa

July 21st, 2017|0 Comments

Komisija odlučila da uputi Sudu Evropske unije predmete protiv triju država članica zbog kašnjenja u prenošenju Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa (Direktiva 2014/61/EU) u nacionalno zakonodavstvo. Države članice bile su obavezne do 1. jula [...]

Zapadni Balkan: regionalno ekonomsko područje

July 21st, 2017|0 Comments

Uspostavljanjem regionalnog ekonomskog područja na Zapadnom Balkanu želi se razviti područje na kojem će se roba, usluge, ulaganja i kvalifikovani radnici moći kretati bez prepreka. Regionalni ekonomski prostor uvest će se višegodišnjim akcionim planom koji [...]

Plava karta Evropske unije

July 19th, 2017|0 Comments

Riječ je o kombinovanoj dozvoli boravka i rada u nekoj državi članici EU. Plava karta načelno važi za sve profesije i zanimanja, ali se ona praktično ne dodjeljuje stručnjacima iz oblasti društvenih nauka. Kada je [...]

Visokokvalitetno obrazovanje za sve

July 19th, 2017|0 Comments

Visokokvalitetno obrazovanje za sve ,,Obrazovne sisteme treba modernizovati , a kvalitet obrazovanja kontinuirano poboljšavati.” Koje aktivnosti i mjere predlaže Evropska komisija možete vidjeti https://lnkd.in/gBgbU_2

Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

July 19th, 2017|0 Comments

Donijeta Odluka EU o učestvovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), u borbi protiv nestašica hrane i vode na Mediteranu. Inicijativom PRIMA udružit će se znanje, iskustvo i finansijska sredstva [...]

Jednostavniji pristup fondovima Evropske unije

July 19th, 2017|0 Comments

Grupa nezavisnih stručnjaka za kohezionu politiku, predstavila je završni izvještaj o pojednostavnjivanju okvira za upravljanje fondovima EU-a nakon 2020.  https://lnkd.in/gGjVDeF Slika: Google Images Izvor: ec.europa.eu

Revizija Direktive o energetskim svojstvima zgrada

July 19th, 2017|0 Comments

Evropska komisija je krajem 2016. godine, predstavila Predlog direktive o izmjeni Direktive Evropskog parlamenta Savjeta iz 2010. godine o energetskim svojstvima zgrada – opšti pristup-kao dio paketa za čistu energiju. Cilj predloga izmjena Direktive je [...]

Objavljene Smjernice za izvještavanje o nefinansijskim informacijama(metodologija za izvještavanje o nefinansijskim informacijama)(2017/C 215/01)

July 11th, 2017|0 Comments

Evropska komisija je  izradila Smjernice u skladu s članom 2 Direktive 2014/95/EU o objavljivanju nefinansijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih preduzeća i grupa, kojim je predviđeno da Komisija izrađuje neobvezujuće smjernice o metodologiji [...]

Godišnji izvještaj o praćenju primjene prava Evropske unije za 2016.

July 11th, 2017|0 Comments

Komisija od 1984. objavljuje godišnje izvještaje  o praćenju primjene prava EU-a tokom prethodne godine, nakon čega  Evropski parlament donosi rezoluciju o izvještaju Komisije. U Godišnjem izvještaju za 2016. vidljivo je znatno povećanje (21 %) broja otvorenih predmeta zbog [...]

Usvojena Direktiva (EU) 2017/1132 o određenim aspektima prava društava

July 5th, 2017|0 Comments

Privredna društva, u smislu člana 54 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, su privredna društva osnovana u skladu sa građanskim ili privrednim pravom, uključujući i zadruge i druga pravna lica javnog ili privatnog prava, [...]

Usvojena Uredba (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima, 14. juna 2017.godine

July 4th, 2017|0 Comments

Ovom uredbom se utvrđuju pravila za novčane fondove koji su osnovani u Uniji, odnosno kojima se upravlja ili trguje u Uniji, a koja se odnose na finansijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, njegov portfelj [...]

Usvojena UREDBA (EU) o definisanju karakteristika ribarskih plovila, 14. juna 2017.godine.

July 4th, 2017|0 Comments

https://lnkd.in/g4WsKtm

Usvojena Uredba (EU) o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutrašnjem tržištu

July 4th, 2017|0 Comments

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.HRV&toc=OJ:L:2017:168:TOC

Dokument o budućnosti finansiranja EU

July 4th, 2017|0 Comments

Evropska komisija objavila 28. juna, dokument o budućnosti finansiranja EU-a. U nedavnom istraživanju Eurobarometra većina građana EU-a poručila je kako želi da EU radi više u 15 različitih područja, uključujući borbu protiv nezaposlenosti, terorizam, migracije, [...]

ERASMUS+ mobile APP

July 1st, 2017|0 Comments

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170613-exchanges-made-easier-mobile-app_en

Iduća generacija mobilnih mreža 5G: Pokretač rasta i inovacija

July 1st, 2017|0 Comments

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20170529STO76266/5g-pokretac-rasta-i-inovacija

Od Erasmusa do Erasmus+ – priča koja traje već 30 godina!

June 25th, 2017|0 Comments

U razdoblju od pokretanja programa " Erasmus" 1987. godine, pa do njegovog sljednika Erasmus + programa koji je pokrenut 2014., ukupno 9 milijuna ljudi iskoristilo je mogućnosti obrazovanja, stručnog osposobljavanja, studentske razmjene, volontiranja, kao i [...]

Potpisano sedam ugovora odabranih u sklopu Prvog poziva za Program Interreg IPA CBC

June 25th, 2017|0 Comments

Potpisano sedam ugovora odabranih u sklopu Prvog poziva za dostavljanje projektnih predloga u okviru Programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. https://razvoj.gov.hr/vijesti/5-milijuna-eura-za-7-projekata-u-okviru-programa-prekogranicne-suradnje-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2014-2020/3631

Forum civilnog društva na Zapadnom Balkanu

June 25th, 2017|0 Comments

Forum civilnog društva na Zapadnom Balkanu Glavne teme dnevnog reda bi će uloga organizacija civilnog društva u promovisanju održivog rasta i zapošljavanja, migracije na Zapadnom Balkanu, sloboda izražavanja i sloboda medija te prava i osnaživanje [...]

Open Call: Strengthening EU integration in Serbia and Montenegro

June 25th, 2017|0 Comments

Open Call: Strengthening EU integration in Serbia and Montenegro Who can apply? Ministries, local governments, public institutions in Serbia and Montenegro and international organisations. Civil Society Organization (CSO) cannot be applicants in this grant scheme, [...]

Sedmi kohezioni forum

June 25th, 2017|0 Comments

Događaj će označiti prekretnicu u pripremama za okvir za evropske strukturne i investicione fondove nakon 2020. godine. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum

That are professional essay writers?

April 6th, 2017|0 Comments

Seasoned professional essay writers Just bear in mind when abruptly you woke up and understood which you did not do the task for your classes. And it truly is a quarter past 4 a.m. You [...]

The advantages of internet essay writing services

March 13th, 2017|0 Comments

Why buy essay on the web The usage of on the internet bought essay writings has enhanced drastically.Essay writing services can effortlessly deal with any question connected with essay. When a student starts writing on [...]

What is Much better – Essay Writing by Your self or Using Online Writing Service

February 7th, 2017|0 Comments

How to Write an Essay just like a Professional The goal of writing an essay is keeping the audience attention even though they should read numerous 1000's of words. To write an essay isn't as [...]

Get Custom Essays and get Outside of the Quagmire of Creating Tasks

September 15th, 2016|0 Comments

Value of power point presentations. In recent instances, power point presentations and essays have turn out to be an important form of information exchange in education and learning medium. To remove overloading by tasks, benefit [...]

Essays and its changing aspects of importance with modernization

February 16th, 2016|0 Comments

Is there any method to write an essay that appears professional? To write an essay isn't as onerous as it appears to become. The key to dishing out a commendable piece lies within the work [...]