Evropska komisija je 24. jula 2020. donijela Paket  oporavka za tržišta kapitala koji je dio njene opšte strategije oporavka nakon krize prouzrokovane  COVID-19.

Komisija je 28. aprila 2020. godine, predložila Paket mjera o bankarstvu kako bi se bankama olakšalo kreditiranje domaćinstava i preduzeća u cijeloj Uniji. Usvojene mjere bi tržištima kapitala  trebale da olakšaju pružanje podrške evropskim preduzetnicima radi oporavka nakon krize. Predlažu se ciljane izmjene propisa o tržištima kapitala koji  podstiču intenzivnija ulaganja u privredu, omogućavaju brzu dokapitalizaciju preduzeća i povećavaju  kapacitet banaka za finansiranje oporavka.

Integralni tekst Saopštenja dostupan ovdje

 

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu