Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja sa osnovnim standardima koji [...]