Evropska komisija je 12. jula 2020. pokrenula novu verziju alata SELFIE – namjenskog alata za samoprocjenu koji školama pomaže da iskoriste sav potencijal digitalnih tehnologija za predavanja  i učenje. U cijeloj se Evropi ponovo otvaraju škole pa je SELFIE unaprijeđen kako bi pomogao u olakšavanju uvida u razlišite aspekte uspješnosti učenja na daljinu tokom pandemije koronavirusa i planiranju nove školske godine u skladu s potrebama učenika i učitelja, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

SELFIE (samoprocjena efikasnosti učenja podsticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije) besplatan je, jednostavan i prilagodljiv alat. Zainteresirane škole mogu se registrovati  na platformi i isprobati SELFIE. Alat prikuplja anonimne odgovore učenika, nastavnog osoblja i direktora i generiše pregled prednosti i nedostataka škole u upotrebi digitalnih tehnologija.

Od njegovog pokretanja 2018. alatom SELFIE koristilo se više od 7 000 škola i gotovo 700 000 korisnika iz 57 zemalja. Dostupan je na 31 jeziku, uključujući sva 24 službena jezika EU.

SELFIE je jedna od 11 mjera iz  Akcionog plana Evropske komisije za digitalno obrazovanje, koji se trenutnno revidira u okviru javnog savjetovanja.

Više informacija o novoj verziji alata SELFIE dostupno je ovdje

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_hr

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu