Privredna društva, u smislu člana 54 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, su privredna društva osnovana u skladu sa građanskim ili privrednim pravom, uključujući i zadruge i druga pravna lica javnog ili privatnog prava, izuzev neprofitnih.

Opširnije