Ovom uredbom se utvrđuju pravila za novčane fondove koji su osnovani u Uniji, odnosno kojima se upravlja ili trguje u Uniji, a koja se odnose na finansijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, njegov portfelj i vrednovanje njegove imovine, kao i zahtjevi za izvještavanje u vezi s novčanim fondom. U odobrenju za rad novčanog fonda izričito se navodi kojoj od vrsta navedenih novčani fond pripada. Subjekt za zajednička ulaganja ne smije se u Uniji osnovati kao novčani fond niti se njime u Uniji smije trgovati ili upravljati kao novčanim fondom ako nema odobrenje za rad u skladu s ovom uredbom. Takvo odobrenje za rad važi u svim državama članicama. Uredba se primjenju od 21. jula 2018. godine, stim što se pojedine odredbe primjenjuju od 20. jula 2017. godine.

https://lnkd.in/gA88488