Uspostavljanjem regionalnog ekonomskog područja na Zapadnom Balkanu želi se razviti područje na kojem će se roba, usluge, ulaganja i kvalifikovani radnici moći kretati bez prepreka. Regionalni ekonomski prostor uvest će se višegodišnjim akcionim planom koji ima četiri dimenzije: trgovinu, ulaganja, mobilnost i digitalno tržište. Je li regionalno ekonomsko područje zamjena za članstvo u EU-u ili proces proširenja? Ne, nije riječ o alternativnom obliku pristupanja EU-u. Koji je vremenski okvir? Sve zavisi od ambicija same regije! Vremenski okvir za uspostavljanje ovog područja trebali bi odrediti sami partneri, a ne EU.

Detaljnije na https://lnkd.in/gG6U_u6

Slika: Google Images

Izvor: eu.europa.eu