Iako se Parlament bori za ravnopravnost polova, prema podacima, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu na lokalnom, nacionalnom i evropskom  nivou.

Zastupljenost žena u Evropskom parlamentu na prvim direktim  izborima iznosila je 15,2 posto . Trenutno je na najvećem nivou  i iznosi 40,4 posto.

Saznajte vise

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20190226STO28804/zastupljenost-zena-u-europskom-parlamentu

 

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu