Evropska komisija predstavila Evropski zeleni plan

December 12th, 2019|

Evropska komisija predstavila Evropski zeleni plan – strategiju za postizanje održivosti ekonomije EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim oblicima politike i osiguravanjem pravedne i ukljucive tranzicije. Evropski zeleni plan obuhvata sve [...]