Nova   industrijska strategija za globalno konkurentnu, zelenu i digitalnu Evropu

March 25th, 2020|

Evropska komisija je  nedavno predstavila  novu Strategiju za podršku evropskoj industriji u njenoj dvostrukoj tranziciji   ka klimatskoj neutralnosti i digitalnom liderstvu.   Objavljeni paket mjera industrijske politike, kako navodi Evropska komisija,  obuhvata  tri  inicijative:                 1.Nova [...]

Nova pravila   EU o sistemu obilježavanja  guma

March 12th, 2020|

Savjet  EU donio nova pravila  o sistemu obilježavanja  guma Savjet EU je  nedavno donio Uredbu kojom se se uspostavlja okvir za pružanje usaglašenih informacija o parametrima guma putem objeležavanja, kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo [...]

Evropska komisija predstavila Evropski zeleni plan

December 12th, 2019|

Evropska komisija predstavila Evropski zeleni plan – strategiju za postizanje održivosti ekonomije EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim oblicima politike i osiguravanjem pravedne i ukljucive tranzicije. Evropski zeleni plan obuhvata sve [...]