Održivo finansiranje- Evropska unija donijela ključni zakonodavni akt kojim će se doprinijeti evropskom zelenom planu podsticanjem ulaganja privatnog sektora u zelene i održive projekte

June 25th, 2020|

  Riječ je o Uredbi  (EU) 2020/852 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2020.o uspostavljanju okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, od 27. novembra 2019. o objavama povezanim s održivosti [...]