Evropski parlament  je 28. jula 2020. objavio  listu od 10 poteza Evropske unije za ekonomski oporavak  od posljedica pandemije koronavirusa u kojoj se navodi šta Evropska unija čini kako bi pomogla Evropi u oporavku od posljedica pandemije COVID-19.

  1. Pružanje ogromnog ekonomskog podsticaja

Evropska  komisija je predložila Plan podsticaja u iznosu od 750 milijardi eura, zajedno s revidiranim Predlogom za sljedeći dugoročni budžet EU (2021. – 2027.). Prema planu pod nazivom „EU sljedeće generacije”, Komisija se zadužuje na finansijskim tržištima koristeći visoki kreditni rejting kako bi obezbijedila niske troškove zaduživanja. Evropski parlament insistira na stavljanje Zelenog plana u središte paketa za oporavak i želi izbjeći opterećivanje budućih generacija.

Čelnici EU postigli su dogovor o budžetu i planu oporavka sredinom jula 2020. Iako su poslanici pozdravili dogovor o paketu za oporavak, izrazili su žaljenje zbog smanjenja bespovratnih sredstava. Parlament smatra da su dogovorom o dugoročnom budžetu ugroženi prioriteti Evropske unije , kao što su Zeleni plan i Digitalna agenda, te je spreman da  uskrati svoju saglasnost ako se dogovor ne poboljša.

  1. Podrška zdravstvenim sistemima i infrastrukturi EU

Evropska unija je pokrenula novi program „EU za zdravlje“ kojim će se ojačati zdravstveni sistemi država članica te podstaknuti inovacije i ulaganja u taj sektor. „EU za zdravlje“ dio je plana oporavka „EU sljedeće generacije“.  Parlament insistira na stvaranju novog samostalnog evropskog zdravstvenog programa.

  1. Zaštita malih i srednjih preduzeća

Evropska unija  je iz Evropskog fonda za strateška ulaganja oslobodila milijardu eura kako bi podstakla banke i zajmodavce da obezbijede likvidnost za više od 100 hiljada takvih preduzeća.

  1. Ublažavanje rizika od nezaposlenosti

Kroz Inicijativu za smanjenje rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE), Evropska unija  državama članicama obezbjedjuje  finansijsku pomoć u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova pod povoljnim uslovima kako bi se pokrili troškovi nacionalnih programa rada sa skraćenim radnim vremenom.

  1. Podrška turističkoj industriji

Evropska unija  je uvela niz mjera osmišljenih kako bi pomogla industriji u nošenju s krizom, kao i Paket za ponovno pokretanje evropskog turizma u 2020. godini i kasnije. Uvedene su i mjere za pomoć saobraćajnom sektoru, kako bi se učinci pandemije na avio prevoznike, željeznice, putna  i brodarska preduzeća sveli na najmanju moguću mjeru. Kako bi se pomoglo građanima koji putuju Evropom pokrenut je interaktivni alat Re-Open EU koji putnicima pruža informacije potrebne za planiranje putovanja i odmora u EU, uz pridržavanje svih pravila i mjera, te očuvanje zdravlja.

  1. Paket za bankarstvo za podršku domaćinstvima i preduzećima

Evropski parlament odobrio je privremeno ublažavanje bonitetnih pravila za evropske banke. Promjene Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR) omogućiće penzionerima i zaposlenim s ugovorom na neodređeno vrijeme dobivanje kredita pod povoljnijim uslovima, osigurati kreditne tokove za mala i srednja preduzeća i podsticati infrastrukturna ulaganja.

  1. Podrška poljoprivredi i ribarstvu

Evropski parlament odobrio je hitne mjere za pomoć poljoprivrednicima i ribarima pogođenim pandemijom COVID-19. Mjere uključuju pružanje podrske ribarima i poljoprivrednicima u akvakulturi koji su tokom krize morali prestati s radom te povećanje podrške koju države članice EU mogu isplatiti malim i srednjim poljoprivrednicima. Uvedene su i vanredne tržišne mjere za podršku proizvodačima vina, voća i povrća u EU.

  1. Pomoć zemljama u finansiranju njihovog odgovora na krizu

Evropska unija  je pokrenula  novu inicijativu pod nazivom Investiciona inicijativa kao odgovor na koronavirus, zahvaljujući kojoj oko 37 milijardi eura iz strukturnih fondova EU usmjeriće se za neposrednu finansijsku podršku evropskim zemljama koje pomažu građanima i regijama u suočavanju s trenutnom krizom.

  1. Ublažavanje pravila o državnim pomoćima

Evropska unija je pokrenula Privremeni okvir za pravila o državnim pomoćima kako bi obezbijedila likvidnost preduzećima i pomogla održavanje  ekonomske aktivnosti tokom i nakon pandemije COVID-19. Kod hitnih potreba za likvidnošcu države članice mogu preduzećima odobriti do 800 hiljada eura ili kredite s povoljnim kamatnim stopama.

  1. Zaštita oslabljenih evropskih preduzeća od stranih konkurenata

Evropski parlament poziva na uspostavljanje jednakih uslova za sva preduzeća i izbjegavanje narušavanja jedinstvenog tržišta koje proizlazi iz nepoštene konkurencije. Evropska komisija pokrenula je i javno savjetovanje o tome kako se nositi s negativnim učincima stranih subvencija. Evropska unija  je istovremeno objavila  Smjernice za države članice o direktnim  stranim ulaganjima i pozvala ih  da temeljno provjeravaju ulaganja van EU kako bi se izbjegli rizici za bezbjednost  i javni poredak Evropske unije.

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu