U četvrtak, 15. marta , poslanici Evropskog parlamenta glasali za uspostavljanje  zajedničke konsolidovane  osnovice poreza na dobit (CCCTB od eng. common consolidated corporate tax base) u EU-u.

Dva su predloga u pitanju koja će otežati kompanijama da prihode prebacuju u zemlje s nižim poreskim stopama te tako zakonito izbjegavaju plaćanje poreza.

Dvije faze

Evropska komisija predlaže da se izmjene sprovedu u dvije faze: u prvoj fazi bi se sprovela direktiva o uspostavljanju  zajedničke osnovice poreza na dobit (CCTB), a u drugoj fazi bi se sprovela direktiva o uspostavljanju zajedničke konsolidovane  osnovice poreza na dobit (CCCTB) koja omogućava  konsolidaciju bilanse za kompanije  s podružnicama u više država članica.

Cilj direktive o CCTB-u je  uspostaviti  jedinstveni skup pravila za izračunavanje osnovice poreza na dobit na unutrašnjem  tržištu EU-a.

Ovako bi to funkcionisalo; ako preduzeće ima tri društva kćeri u različitim državama članicama, dobici i gubici svake kompanije  kćeri računaju se prema zajedničkoj osnovici (CCTB-u) poreza na dobit, a ne kao do sada, različito u svakoj državi članici.

Uloga Parlamenta

Što se tiče poreza, Parlament ima savjetodavnu ulogu u zakonodavnom postupku. Zakoni se usvajaju jednoglasno od strane država članica u Savjetu.

Fer oporezivanje, borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje prioritet je Parlamenta. Poslanici  su 1. marta osnovali stalni odbor za istrage na području poreske e politike i poreskih skandala.

Više informacija ovdje