Evropski revizorski sud objavio Tematski izvještaj  „Nove mogućnosti finansiranja projekata ruralnog razvoja: jednostavnija rješenja, ali naglasak nije stavljen na rezultate”(2018/C 151/07)

Nov način nadoknadivanja troškova projekata ruralnog razvoja jednostavnije je rješenje za korisnike i tijela zadužena za provjeru zahtjeva, no trebao bi se više primjenjivati, stoji u izvještaju Evropskog revizorskog suda.

Pojednostavnjene mogućnosti finansiranja zamišljene su kao dodatak  starog sistema nadoknade na osnovu  nastalih troškova – sistema koji je složen i u kojem pojava grešaka nije rijetkost.

Države članice sada mogu odabrati i primjenu tri dodatna načina nadoknađivanja troškova, a to su: standardne veličine jediničnih troškova, isplate fiksnih iznosa i finansiranje primjenom fiksnih stopa.

Revizori su ispitali je li se tim novim mogućnostima pojednostavnila administracija i garantovalo poštovanje načela ekonomičnosti, kao i je li njihova primjena bila raširena te je li se njome stavljao veći naglasak na ciljeve predmetne politike.

Utvrđeno je da se pojednostavnjenim mogućnostima finansiranja pojednostavnila administracija, čime se korisnicima olakšalo podnošenje zahtjeva, a relevantnim tijelima skratilo vrijeme potrebno za obavljanje administrativnih provjera. Pojednostavnjenim mogućnostima finansiranja troškovi projekata mogu se držati pod kontrolom, ali samo ako su one pravilno određene, i to na osnovu  poštene, pravedne i provjerljive metodologije. Međutim, njihovom se primjenom ne stavlja veći naglasak na rezultate.

Takođe, nije precizirana uloga tijela za ovjeravanje u reviziji tih mogućnosti, zbog čega se javlja određeni rizik.

Dokument se može pregledati ili preuzeti  ovdje : http://eca.europa.eu

Saopštenje https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1804_26/INSR_SCO_HR.pdf