Evropska komisija je 2. maja  2018. predlažila  pragmatičan, moderan i dugoročan budžet za period  od 2021. do 2027.

 

U predlogu Komisije budžet Unije usklađen je s političkim prioritetima, iznesenim u pozitivnom programu koji je predsjednik Jean-Claude Juncker utvrdio u svom Govoru o stanju Unije 14. septembra  2016. i koji su čelnici 27 država članica EU-a usuglasili u Bratislavi 16. septembra 2016. i u Rimskoj deklaraciji od 25. marta 2017.

Riječ je budžetu  za Evropu koja štiti, osnažuje i brani, što će se postići stavljanjem naglaska na područja u kojima Unija može ostvariti najbolje rezultate.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za budžet i ljudske resurse, izjavio je: ,,Ovaj predlog budžeta donosi istinsku dodatu vrijednost EU-a. Ulažemo veća sredstva u područja u kojima pojedinačne države članice ne mogu samostalno djelovati ili u kojima je zajedničko djelovanje efikasnije , u područja istraživanja, migracija, kontrole granica ili odbrane. Uz to, nastavljamo finansirati tradicionalne, ali modernizovane politike (zajedničku poljoprivrednu i kohezionu politiku) jer svi imamo koristi od visokih standarda naših poljoprivrednih proizvoda i ekonomskog razvoja regija.”

Komisija za razdoblje od 2021. do 2027. predlaže dugoročni budžet u iznosu od 1135 milijardi EUR u obavezama (izraženo u cijenama iz 2018.), što odgovara 1,11 % bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU-a.. Taj iznos obaveza podrazumijeva 1105 milijardi EUR (ili 1,08 % BND-a) u plaćanjima (izraženo u cijenama iz 2018.

U navedenim iznosima u obzir je uzeto uključivanje u budžet Evropskog razvojnog fonda, odnosno glavnog instrumenta EU-a za finansiranje razvojne saradnje sa zemljama u Africi, na Karibima i u Pacifiku, koji se temelji na međuvladinom sporazumu. Ako se uzme u obzir inflacija, to je uporedivo s veličinom tekućeg budžeta za period  od 2014. do 2020. (uključujuci Evropski fond za razvoj).

Budžetska  sredstva za Erasmus+ i Evropske snage solidarnosti udvostručit će se.

Detaljne informacije na  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_hr.htm