Evropska unija izmijenila Uredbu o statutu  i ​​finansiranju evropskih političkih partija i evropskih političkih fondacija

Evropska unija je 3. maja 2018. godine Uredbom (EU, Euratom) 2018/673 Evropskog parlamenta i Savjeta  izmijenila   Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija.

 

Integralni tekst Uredbe možete naći ovdje.://eur-/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:114I:FULL&from=EN