Evropska komisija  predložila   Višegodišnji budžetski  okvir (VFO) za period 2021.-2027. u iznosu od 1135 milijardi eura u obavezama, što predstavlja 1,11 %  bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU.

U predlogu Evropske komisije za sljedeći višegodišnji finansijski okvir EU-a postojeće mjere za podršku evropskoj kulturi i kreativnosti bi će uvrštene u novi program Kreativna Evropa, uz blago povećanje budžeta.

Komisija je, takođe, predlažila udvostručenje  budžeta za program Erasmus+ i osnaživanje Evropskih snaga solidarnosti. Ti su instrumenti sastavni dio novog klastera „Ulaganje u ljude, socijalnu koheziju i vrijednosti“ s ukupnim budžetom u iznosu od 139,5 milijardi eura.

Važan novitet u predlogu budžeta je  jača  povezanost finansijskih sredstava EU-a i vladavine prava. Poštovanje vladavine prava bitan je preduslov za dobro finansijsko upravljanje i efikasnije  finansiranje sredstvima EU-a. Komisija je  zato predlažila novi mehanizam zaštite budžeta  EU-a od finansijskih rizika povezanih s opštim nedostacima u pogledu vladavine prava u državama članicama.

Novi predloženi instrumenti omogući će Uniji da obustavi, smanji ili ograniči pristup finansijskim sredstvima EU-a proporcionalno vrsti, ozbiljnosti i opsegu nedostataka u pogledu vladavine prava.

Više informacija ovdje .

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images