Finansijske usluge namijenjene potrošačima: predložene  izmjene  pravila o osiguranju za zaštitu žrtava saobraćajnih  nezgoda.

Evropska komisija je, 24. maja 2018.   predlažila izmjena pravila EU-a o osiguranju motornih vozila radi bolje zaštite žrtava saobraćajnih nezgoda i poboljšanja prava koja ima nosilac polise osiguranja.

Naime, Prva Direktiva EU-a o osiguranju motornih vozila donesena je 1972., a ciljevi su joj bili zaštititi žrtve saobraćajnih  nesreća i olakšati slobodno kretanje motornih vozila preko granica država članica.

Nakon toga uslijedilo je pet direktiva o osiguranju motornih vozila kojima se postupno jačala zaštita građana EU-a. One su 2009. objedinjene u jedinstvenu Direktivu EU-a o osiguranju motornih vozila (Direktiva  Evropskog parlamenta i Savjeta 2009/103/EZ). od 16. septembra 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obaveze osiguranja od takve odgovornosti .

U junu 2016. Komisija je počela  evaluaciju Direktive o osiguranju motornih vozila, u okviru koje je 2017. sprovedeno i javno savjetovanje. Izmjene koje su  predložene baziraju  se na toj evaluaciji.

O kojim se predloženim izmjenama  postojećih pravila EU-a o osiguranju motornih vozila  radi možete vidjeti  detaljno u Saopštenju  Evropske komisije .

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images