U sljedećem dugoročnom budžetu  EU-a za period  2021. – 2027. Evropska komisija predlažila povećanje  budžeta  za vanjsko djelovanje na 123 milijarde eura.

Ključni elementi predloga novog budžeta za vanjsko djelovanje:

  • više sredstava: sredstva će se povećati s 94,5 milijardi eura u periodu 2014. – 2020. na 123 milijarde u periodu 2021. – 2027., što je povećanje od 30 %
  • pojednostavnjenje: Komisija predlaže smanjenje broja instrumenata te integraciju Evropskog razvojnog fonda u budžet EU-a, čime će se postići veća usklađenost i bolja usmjerenost na političke ciljeve i angažman s partnerima, u skladu s vrijednostima i prioritetima EU-a
  • fleksibilnost: nova struktura budžeta omogućit će upotrebu i ponovnu upotrebu neiskorištenih sredstava na višegodišnjoj osnovi, što će EU-u omogućiti da reaguje na promjenjive okolnosti u skladu sa svojim prioritetima iskorjenjivanja siromaštva, promovisanje  održivog razvoja, blagostanja, mira i stabilnosti
  • veća transparentnost i veći demokratski nadzor: uključivanje Evropskog razvojnog fonda u budžet EU-a.

Novi predloženi instrumenti za vanjsko djelovanje EU-a:

  1. Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju vrijedan 89,2 milijarde eura: taj novi pojednostavnjeni instrument sastojat će se od tri stuba: geografski stub, tematski  stub  i  stub za brz odgovor.
  2. Novi Evropski instrument za nuklearnu sigurnost: tim će se instrumentom vrijednim 300 miliona eura dopunjivati aktivnosti koje se finansiraju iz novog pojednostavnjenog instrumenta na osnovu  Ugovora o Euratomu.
  3. Instrument pretpristupne pomoci (IPA III): osigura će se povećana podrške od 14,5 milijardi eura za zemlje kandidate i potencijalne kandidate kako bi ispunili kriterije za pristupanje EU-u  pomoću temeljitih i sveobuhvatnih reformi.
  4. Instrument za humanitarnu pomoć: 11 milijardi eura omogući  će pružanje pomoći EU-a u skladu s potrebama kako bi se spasili i sačuvali životi, spriječila i ublažila ljudska patnja te zaštitili integritet i dostojanstvo naroda pogodenih prirodnim katastrofama i krizama izazvanima ljudskim djelovanjem.
  5. Budžet  zajedničke vanjske i sigurnosne politike vrijedan tri milijarde eura upotrebljavat će se za odgovor na vanjske sukobe i krize, izgradnju kapaciteta partnerskih zemalja te zaštitu EU-a i njegovih građana.
  6. Saradnja s prekomorskim zemljama i područjima, uključujući Grenland, u vrijednosti od 500 milijuna eura u okviru koje će se podupirati i jačati ekonomske , političke i kulturne veze EU-a i 13 prekomorskih zemalja i područja povezanih s državama članicama EU-a.

Preostali iznos od otprilike 4,5 milijardi eura sastoji se od rezerve fleksibilnosti (3,2 milijarde eura) i drugih budžetskih stavki kao što su bespovratna sredstva makrofinansijske pomoći, mjere evaluacije i revizije ili rad s međunarodnim organizacijama i decentralizovanim  agencijama.

Predlog Komisije uključuje okvir ulaganja za vanjsko djelovanje u povećanom iznosu od gotovo 60 milijardi eura. Nadovezujući se na uspješno iskustvo s EU-ovim planom za vanjska ulaganja, taj će okvir pomoći u prikupljanju i podsticanju dodatnih finansijskih sredstava za održivi razvoj iz privatnog sektora.

Osim toga, van budžeta EU-a visoka predstavnica, uz podršku Komisije, predlaže uspostavljanje  Evropskog instrumenta mirovne pomoći vrijednog 10,5 milijardi eura, kojim  će se  finansirati operativna djelovanja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja imaju implikacije u području vojske ili odbrane te se stoga ne mogu finansirati u okviru budžeta  EU-a. Njime će se poboljšati sposobnost Unije da očuva mir, spriječi sukobe i ojača međunarodnu sigurnost, u skladu s Ugovorom o Evropskoj uniji te svrhom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images