Evropska  komisija objavila Poziv za podnošenje predloga u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transevropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za period 2014. – 2020. (Sprovedbena odluka Komisije C(2018) 568) (2018/C 225/06)

Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila je četiri poziva za podnošenje predloga kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definisanim  u programu rada za 2018. u oblasti transevropskih telekomunikacionih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope za razdoblje 2014. – 2020.

Predlozi se podnose u okviru sljedeća četiri poziva:
CEF-TC-2018-4: e-zdravstvo 

CEF-TC-2018-4: e-nabavka

CEF-TC-2018-4: Evropski portal e-pravosuđe

CEF-TC-2018-4: Rješavanje sporova na internetu

Ukupni  okvirni budžet raspoloživ za četiri predloga odabrana na osnovu navedenih poziva iznosi 12,4 miliona EUR.
Rok za podnošenje predloga je 22. novembar 2018.

Dokumentacija povezana s odgovarajućim pozivima dostupna je na web-mjestu Instrumenta za povezivanje Evrope posvecenom telekomunikacijama.