Kroz privi za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 ugovorena su tri projekta, dva u oblasti promocije zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene i kulturne uključenosti i jedan u domenu unaprjeđenja turizma, kulturne i prirodne baštine.

Listu ugovorenih projekata u okviru prvog poziva možete preuzeti sa linka

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=20058&langTag=bs-BA

Objava drugog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru ovog programa planirana je u četvrtom kvartalu 2018. godine. Poziv će biti otvoren za projekte u okviru sljedećih oblasti:

  • Tematski prioritet 2: Zaštita životne sredine, promocija prilagođavanja klimatskim promjenama, njihovo ublažavanje, sprječavanje i upravljanje rizicima,

Specificni cilj 2.1: Prekograničnom koordinacijom i zajedničkim aktivnostima poboljšati upravljanje i energetsku efikasnost lokalnih sistema vodosnabdijevanja, otpadnih voda i čvrstog otpada, i zaštita životne sredine; i

  • Tematski prioritet 3: Unapredenje turizma, kulturne i prirodne baštine,

Specifični cilj 3.1: Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude zasnovane na prirodnom i kulturnom nasljeđu.

Navedene informacije isključivo su informativnog karaktera. Svi relevantni detalji vezani za drugi javni poziv će biti objavljeni u sklopu konkursne dokumentacije, koja je sastavni dio poziva.

Više informacija o Programu, tematskim prioritetima i relevantnim ciljnim grupama možete pročitati u Programskom dokumentu http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=20059&langTag=bs-BA

 

Izvor Direkcija za evropske integracije BIH