Jedinstveno digitalno tržište EU i digitalna prava

O postojećim i predstojećim digitalnim pravima pročitajte u Saopšenju Komisije.