U javnom savjetovanju o ljetnom računanju vremena primljeno više od 4,6 miliona odgovora.

Komisija je zaključila javno savjetovanje o ljetnom računanju vremena u kojem je iz svih 28 država članica Evropske unije primljeno  više od 4,6 miliona odgovora.

Savjetovanje je dio procjene Direktive EU-a o ljetnom računanju vremena, koju Komisija  sprovodi na zahtjev Evropskog parlamenta.

Ljetno računanje vremena na nivou  EU-a postoji od 80-ih i trenutno  je uređeno Direktivom 2000/84/EZ. U njoj je propisano da države članice prelaze na ljetno računanje vremena posljednje nedjelje u martu  i vraćaju se na zimsko računanje vremena posljednje nedjelje u oktobru .

Predlog nove  direktive možete vidjeti ovdje. 

Više informacija ovdje. 

Tekst  važeće Direktive  možete vidjeti ovdje.