Evropska komisija objavila Poziv za podnošenje predloga i pokretanje povezanih aktivnosti obuhvaćenih programom rada za 2019.–2020. u okviru Programa za istraživanja i osposobljavanje Evropske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji dopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Horizon  2020. (2019/C 5/03)

Program rada, uključujući rokove i budžete za aktivnosti, uz informacije o pozivima i povezanim aktivnostima kao i smjernice  za aplikante  o postupku podnošenja predloga, dostupan je na portalu https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020.