Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. jula 2019. godine,  usvojila je  Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2020, za prvu polovinu 2019.

„Od 134 planirane obaveze, ispunjeno je 95 (71%), od 84 planirana zakona i podzakonska akta realizovano je 52 (62%), dok je od 50 planiranih strategijskih dokumenata, ispunjeno  43 (86%)“, izjavio  je  zamjenik glavnog pregovarača.

Istovremeno, usvojena  je i Informacija o smjernicama Kolegijuma za pregovore za dalje funkcionisanje pregovaračke strukture, u  cilju intenziviranja dinamike pregovaračkog procesa i postizanja što boljih rezultata u nastavku procesa pristupanja EU.

U pristupnim pregovorima Crne Gore  sa Evropskom unijom otvorena su  32 pregovaračka poglavlja,  a tri pregovračka poglavlja su privremeno zatvorena.

Više informacija u saopštenju Vlade

http://www.gov.me/vijesti/206826/Dobra-dinamika-ispunjavanja-obaveza-iz-Programa-pristupanja-EU.html

Izvor: Vlada Crne Gore

Slika: Google Images