Evropska komisija je 9. aprila 2021. godine  objavila Smjernice  o izbjegavanju i upravljanju sukobom interesa na osnovu Finansijske uredbe  (2021/C 121/01)

Sukob interesa može nastati u bilo kojem trenutku i izuzetno je važno spriječiti ga ili njima upravljati na odgovarajući način kada se pojavi. Taj je zahtjev ključan za očuvanje transparentnosti, ugleda i nepristranosti javnog sektora, kao i vjerodostojnosti načela vladavine prava kao temeljne vrijednosti EU. To je istovremeno neophodno radi  očuvanja povjerenje javnosti u integritet i nepristranost javnih tijela i službenika   u postupke odlučivanja koji služe opstim interesima.

S druge strane, ako se sukob interesa ne spriječi ili se njime pravilno ne upravlja kada se pojavi, on može negativno uticati na postupak odlučivanja u javnim tijelima, dovesti do neprimjerene upotrebe javnog novca i naštetiti ugledu javnog sektora.  Ujedno mogu dovesti do gubitka povjerenja u sposobnost javnog sektora da djeluje nepristrasno i u opštem interesu društva, navodi se, pored ostalog, u ovim Smjernicama.

Svrha  ovih smjernica je :

  • da promovišu jednoobrazno /ujednačeno/ tumačenje i primjenu pravila o izbjegavanju sukoba interesa za finansijske aktere i osoblje institucija EU koji su uključeni u izvršenje, praćenje i kontrolu budžeta EU u okviru direktnog /indirektnog /podijeljenog upravljanja;
  • informisati tijela država članica, javne službenike (uključujući članove vlade) i sva druga lica koja su uključena u izvršenje budžeta EU u okviru podijeljenog upravljanja o primjenjivim odredbama o izbjegavanju sukoba interesa utvrđenim Finansijskom uredbom  iz 2018. i Direktivom o javnoj nabavci; i
  • informisati vanjske partnere uključujući njihovo osoblje i sve subjekte s kojima vanjski partner ima ugovorni odnos u pogledu izvršenja budžeta) koji su uključeni u izvršenje budžeta EU u okviru indirektnog  upravljanja o primjenjivim odredbama o izbjegavanju sukoba interesa utvrđenim Finansijskom uredbom  iz 2018.

 

 

Smjernice sadrže konkretne primjere kada bi se osoba koja radi za upravljačko tijelo/agenciju za plaćanja (ili nacionalno ugovorno tijelo) ili za službu Komisije i zadužena je za evaluaciju zahtjeva za finansiranje sredstvima EU mogla naći u situaciji koja bi mogla biti sukob interesa ili se objektivno može smatrati sukobom interesa.

Takodje  u Smjernicama su dati i drugi ogledni primjeri sukoba interesa.

Integralni tekst Smjernica dostupan je ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN

 

Slika: Google Images

Izvor: eur-lex.europa.eu/legal