Evropska komisija je 5. juna 2019. predložila Budžet EU-a za 2020. u iznosu od 168,3 milijarde eura, a sredstva su namijenjena razvoju konkurentnosti evropske ekonomije , solidarnosti i sigurnosti u EU-u i van nje.

Prema predlogu Komisije sredstvima iz budžeta za 2020. finansiraće se sljedeće prioritetne oblasti: konkurentna ekonomija i mladi, jačanje sigurnosti i solidarnosti u EU-u i van nje, borba protiv klimatskih promjena i drugi prioriteti.

Za borbu protiv klimatskih promjena dodijeljeno je 21 % ukupnog predloženog budzeta za 2020. To je u skladu s ambicioznim ciljem da se 20 % aktuelnog dugoročnog budžeta EU-a utroši na aktivnosti rješavanja problema klimatskih promjena.

Za svaki program koji se finansira u nacrtu budžeta EU-a za 2020. unesena su dva iznosa: obaveze i plaćanja. „Obaveze” su sredstva koja se u određenoj godini na osnovu ugovora mogu namijeniti za finansiranje, a „plaćanja” su iznosi koji su zaista isplaćeni. Predloženi budžet EU-a za 2020. iznosi 168,3 milijarde eura u obavezama (1,3 % više upoređenju s 2019.) i 153,7 milijardi eura u plaćanjima (3,5 % više u upoređenju s 2019.).

Budžet EU-a prije svega je investicioni budžet . Iznosi oko 1 % BND-a EU-a i čini oko 2 % ukupne javne potrošnje u EU-u te služi kao dopuna nacionalnim budžetima i za realizaciju prioriteta o kojima su se dogovorile sve države članice EU-a, navela je Komisija.
Budžet EU-a za 2020. posljednji je u aktuelnomm višegodišnjem finansijskom okviru EU-a, koji traje od 2014. do 2020.

Komisija je u proljeće 2018. objavila svoje predloge za sljedeći dugoročni budžet EU-a, koji pokriva period od 2021. do 2027. Države članice i novoizabrani Evropski parlament uporedo ce se dogovarati o budžetu za 2020. i dugoročnom budžetu, navodi Komisija u svom saopštenju.

Tekst Saopštenja za medije dostupan ovdje .

 

Izvor: Evropska komisija

Slika: Google