Evropska komisija  je za sljedeći dugoročni budžet EU-a (2021. – 2027.) predlažila  modernizaciju i pojednostavnjenje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Tim predlozima, s budžetom od 365 milijardi EUR, osigurava se da ZPP ostane politika otporna na buduće izazove, da i dalje bude podrška poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama, da vodi održivom razvoju poljoprivrede EU-a i odražava ambicije EU-a u pogledu brige za životnu sredinu  i klimatske politike.

Države članice moći će fleksibilnije koristiti sredstva koja su im dodijeljena, što će im omogućiti da izrade prilagođene programe koji na najefikasniji  način odgovaraju na brige poljoprivrednika i širih ruralnih zajednica. Države članice ima će i mogućnost prenosa do 15 % sredstava odobrenih za ZPP iz direktnih plaćanja u ruralni razvoj i obrnuto kako bi osigurale finansiranje svojih prioriteta i mjera.

Glavne odlike predlogâ Komisije za osavremenjenu i pojednostavnjenu zajedničku poljoprivrednu politiku odnose se na nov način rada,  pravednije  uslove  boljim usmjeravanjem pomoći,  veće ambicije u pogledu životne sredine  i klime i veću upotrebu znanja i inovacija.

Više informacija na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_hr.htm

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images