Eko-inovacioni forum za kvalitet vazduha postavlja temelje za političku raspravu EU.
Bugarska postavlja pitanje kvaliteta vazduha u fokusu razgovora o životnoj sredini tokom svog predsjedavanja Savjetom EU. Njegovi napori su fokusirani na inicijative za popularizaciju inovativnih mehanizama i rješenja u ovoj oblasti. Ministri za životnu sredinu EU ce raspravljati temu na neformalnom sastanku u Sofiji sredinom aprila.

“Vaše poruke o potrebi promjene, implementaciji inovativnih praksi i smjelim političkim rješenjima za smanjenje zagađenja vazduha će postaviti temelje za političku raspravu o prioritetnim akcijama i stvoriti zamah za njihovo primjenu”, izjavila je zamjenica ministra za životnu sredinu Bugarske Atanaska Nikolova na završnoj sjednici 21. Evropskog foruma o eko-inovacijama o kvalitetu vazduha, održanom u Sofiji 5. i 6. februara 2018. godine.

Učesnici su se složili da poboljšanje kvaliteta vazduha treba da bude zajednički, prekogranični prioritet EU. “Postizanje ovog cilja zahtijeva akciju na svim nivoima – evropskim, nacionalnim i lokalnim, ali i pojedincima”, rekla je zamjenica ministra Nikolova.

Čist vazduh nije samo tema o životnoj sredini, zaključili su učesnici na sastanku. Zahtijeva sveobuhvatan i integrisan pristup i napor u različitim sferama, pošto ima i ekonomske, socijalne, tehnološke i zdravstvene aspekte.

Učesnici su se složili da ne postoje rješenja za kvalitet vazduha od jedne veličine. Postoje, međutim, dobre prakse koje se mogu dijeliti.

“Razgovori su se fokusirali na važnost eko-inovacija kako bi na evropskom nivou postigli cilj održavanja visokih standarda zaštite životne sredine i kvaliteta života i postizanja održivog rasta”, naglasila je zamjenica ministra Nikolova.