Bugarska od 1. januara 2018. preuzima rotirajuće predsjedavanje Savjetom EU. Ova država će biti na čelu trojke koju osim nje čine Estonija i Austrija i koje su tokom 18 mjeseci biti odgovorne za rad Savjeta i sproveđenje zajedničkog programa.Tokom narednih šest mjeseci Bugarska će biti glavni nosilac realizacije planova Evropske unije. U svom programu Bugarska navodi da je glavni cilj da odgovori na realne potrebe evropskih građana, da izazove pretvori u nove mogućnosti kao i da će se zalagati za bezbjednu, stabilnu i solidarnu Evropu.

Za prioritete svog predsjedavanja Bugarska navodi:

  • Budućnost Evrope i mladih – privredni rast i društvena kohezija
  • Evropska perspektiva i povezivanje Zapadnog Balkana
  • Digitalna ekonomija i vještine za budućnost

Prema podacima agencije Gallup International, 62 % Bugara vjeruje u EU – porast za 12 % u odnosu na decembar 2016. godine. Isto tako, 55 % građana vjeruje da će Sofija uspješno obaviti predsjedavanje EU. Bugari, takođe, vjeruju da će im predsjedavanje donijeti i dodatni bonus za pristup Šengenu i Eurozoni.