Tajnim glasanjem poslanici Evropskog parlamenta, na plenarnom glasanju 17. septembra,  sa 394 glasa za, 206 protiv i 49 uzdržanih usvojili su preporuku za imenovanje Christine Lagarde na mjesto predsjednice  Evropske centrane  banke. Konačnu odluku donosi Evropski  savjet.

Ako Evropski savjet potvrdi njeno imenovanje i ako bude izabrana, Lagarde će biti prva žena na čelu Evropske centralne banke.

Kandidatura Christine Lagarde biće na dnevnom redu sastanka na vrhu Evropskog savjeta u oktobru 2019.

Predsjednici država i vlada EU-a imenuju predsjednika Evropske centrane banke na neobnovljiv mandat u trajanju od osam godina, uz konsultovanje Parlamenta prije imenovanja. Mišljenje Parlamenta nije obavezujuće za Evropski savjet, no ima svoju težinu i utiče na legitimitet jer dolazi od demokratski izabranog tijela EU-a.

Saznajte više  https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20190829STO59917/zastupnici-podrzali-lagarde-za-mjesto-predsjednice-europske-sredisnje-banke

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu