Evropska komisija je 18. marta 2020.  za covid-19 osnovala Savjetodavni odbor epidemiologa i virusologa iz različitih država članica, koji će izraditi smjernice Evropske unije o usklađenim naučno  zasnovanim  mjerama upravljanja rizikom.

Savjetodavni odbor ima  zadatak da savjetuje Komisiju o sljedećim koracima:

  • priprema mjera odgovora namijenjenih svim državama članicama, prema različitim fazama epidemije u EU i prema stanju u pojedinim državama članicama;
  • utvrđivanje i ublažavanje velikih razlika, neusklađenosti ili nedostataka mjera koje su preduzete ili će se preduzeti radi sprečavanja i ograničavanja širenja covida-19, među ostalim u oblasti kliničkog upravljanja i liječenja, i ublažavanja posljedica;
  • utvrđivanje prioriteta u zdravstvenoj i civilnoj zaštiti i drugim resursima te mjera pomoći koje treba organizovati ili uskladiti na nivou EU-a;
  • i konačno izrada preporuka o mjerama politike za rješavanje i ublažavanje dugoročnih posljedica covida-19.

Odbor se  sastoji od sedam članova iz šest država članica koji djeluju u svoje  ime i samostalno. Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Evropska agencija za lijekove (EMA) i Koordinacioni centar za odgovor na hitne situacije (ERCC) učestovaće će kao posmatrači.

Da bi komunikacija o odgovoru EU-a na borbu protiv širenja epidemije bila transparentna i usklađena, Komisija   će, kako se navodi u njenom saopstenju,  na internetskoj stranici Odbora objavljivati dnevni red i radne dokumente Odbora.

Saznajte vise ovdje

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu