Evropska komisija predložila  je nova pravila kako bi se osiguralo da se aktivnosti digitalnih preduzeća u EU-u oporezuju na pravedan način prilagođen rastu.

Mjere bi omogućile da EU postane svjetski predvodnik u osmišljavanju poreskih zakona prilagođenih modernoj  ekonomiji i digitalnom dobu.

Dva odvojena zakonodavna predloga koja je Komisija  podnijela  21. marta  2018. – Predlog 1.: Zajednička reforma pravila EU-a o porezu na dobit za digitalne aktivnosti i Predlog 2.: Privremeni porez na odrešene prihode od digitalnih aktivnosti, dovest će do pravednijeg oporezivanja digitalnih aktivnosti u EU-u, navodi se u saopšenju.

Naime, prvom se inicijativom nastoje poboljšati pravila o porezu na dobit tako da se dobit registruje  i oporezuje ondje gdje preduzeća imaju znatnu interakciju s korisnicima putem digitalnih kanala. To je Komisiji najprihvatljivije dugoročno rješenje.

Drugi je predlog odgovor na poziv nekoliko država članica da se osmisli privremeno oporezivanje koje bi obuhvatilo glavne digitalne aktivnosti koje se trenutno u EU-u uopšte ne oporezuju.

Više informacija ovdje .

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images