Predlogom Evropske komisije za budući program Kreativna Evropa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab,  kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku saradnju i inovacije.

Ovim pozivom podržaće se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realizuju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Ukupni budžet poziva iznosi  1.715.000, 00 eura , a minimalni iznos podrške Evropske unije koji je moguće tražiti u projektnim predlozima, iznosi  300.000 ,00 eura.

Iznosom EU podrške moguće je sufinansirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.

Vremenski okviri za sprovođenje projekta: 01.januar 2021. – 30.jun 2022. godine.

Trajanje projekta najduže do 18 mjeseci. Rok za podnošenje prijava je 14. maj 2020. godine u 17:00 h.

Prihvatljivim će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcijuma koji čini najmanje tri partnera iz tri  različite države s pravom učestvovanja u programu Kreativna Evropa.

Više informacija dostupno ovdje.

 

 

Slika: Google Imag

Izvor: min-kulture.hr