U toku  je 7. ciklus Dijaloga EU s mladima koji se sprovodi na temu Stvaranje mogućnosti za mlade, a u fokusu su tri podteme:

  • Kvalitetni poslovi za sve
  • Kvalitetan rad s mladima za sve
  • Mogućnosti za mlade iz ruralnih područja.

Dijalog EU s mladima omogućava mladima da direktno  utiču na oblikovanje najznačajnijih evropskih politika za mlade i pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama.

Riječ je o metodu koja je osmišljen prije 10-ak godina na nivou Evropske unije s ciljem uključivanja najšireg kruga mladih u procese odlučivanja na evropskom nivou. Danas se Dijalog EU s mladima primjenjuje i na nacionalnom, regionalnom te lokalnom novou, a predstavlja koristan alat kako bi se prikupila mišljenja mladih o tome što im je važno u njihovoj obrazovnoj i lokalnoj zajednici.

Saznajte više http://eupita.eu/