Evropska komisija objavila je drugi poziv za Instrument za povezivanje Europe – Telekomunikacije za 2019. godinu.

Evropskim tijelima javne uprave i preduzećima dostupno je 25 miliona eura za povezivanje sa sveevropskim digitalnim platformama i osiguranje prekogranične interoperabilnosti ponuđenih usluga. Poziv je usmjeren na šest područja: cybersigurnost (10 miliona eura), e-zdravstvo(5 miliona eura), e-javna nabavka (1 milion eura), evropsko e-pravosuđe (3 miliona eura), javni otvoreni podaci (5 miliona eura) i nova evropska platforma za digitalne vještine (1 milion eura).

Poziv je otvoren do 14. novembra 2019.

Instrumentom za povezivanje Evrope (CEF) podržavaju se fizičke i digitalne infrastrukture u sektoru prometa, telekomunikacija i energetike.

U periodu  2014. – 2020. telekomunikacionim  projektima u okviru CEF-a namijenjen je budžet  od približno milijardu eura, od čega je 870 milijuna eura namijenjeno uvođenju digitalnih rješenja kojima se otvara  put digitalizaciji i prekograničnoj interoperabilnosti javnih usluga u čitavom EU-u.

Više inormacija dostupno ovdje .

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images