Početkom 2018. godine Program Interreg Europe pokrenuo je studiju kojom su istraživali dugoročne učinke projekata međuregionalne saradnje, a koji su se održavali od 2007. do 2014. te su bili finansirani od strane prethodnika programa-INTERREG IVC. Objavljen je Izvještaj  o studiji s 20 projektnih priča.

Istraživanje je obuhvatilo preko 1200 partnera iz 150 INTERREG IVC projekata koji su se bavili promjenama politika i njihovim učincima u određenim regijama. Ukupno 4 od 5 ispitanika prijavilo je da je došlo do promjena politike u njihovoj regiji zahvaljujući projektima međuregionalne saradnje. Najčešće su projekti doveli do realizacije nove aktivnosti ili inicijative koja je imala dugoročni učinak na svojoj teritoriji.

Više Informacija na

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/23-08-2018-effects-of-interregional-cooperation

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu