E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

Komisija je objavila ažurirane smjernice o okončavanju neopravdanog geografskog blokiranja kako bi državama članicama i preduzećima koja se bave e-trgovinom olakšalo  prilagođavanje  novim pravilima koja 3. decembra 2018. stupaju na snagu u cijeloj  Evropskoj uniji- Uredba (EU) 2018/302 Evropskog parlamenta I Savjeta od od 28. februara 2018.o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutrašnjem tržištu na osnovu  državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ.

Pravila o sprječavanju neopravdanog geografskog blokiranja dopuna su brojnim drugim mjerama koje je Komisija iznijela 2016.  godine radi jačanja e-trgovine u Evropi u cilju  da potrošacima i preduzećima omogući jednostavniju i pouzdaniju kupovinu i prodaju proizvoda i usluga putem interneta.

Takođe, ove godine je stupila na snagu UREDBA (EU) 2018/644 Evropskog parlamenta i Savjeta  o uslugama prekogranične dostave paketa. Zahtjevi koji su  utvrđeni Uredbom su minimalni i ne sprječavaju nijednu državu članicu od zadržavanja ili uvođenja dodatnih neophodnih ili proporcionalnih mjera kako bi se osiguralo unaprjeđenje usluga prekogranične dostave paketa pod uslovom da su takve mjere u skladu s pravom Unije.

Tekst Uredbe možete vidjeti ovdje. 

Više informacija ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu