U kontekstu Evropske godine kulturne baštine 2018., Evropski ekonomski  i socijalni odbor najavio je konkurs za nagradu za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu na temu: Identiteti, evropske vrijednosti i kulturna baština u Evropi.

Prijavu mogu podnijeti  sve organizacije civilnog društva službeno registrovane u Evropskoj uniji koje djeluju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom ili evropskom nivou . Takođe, mogu se prijaviti i pojedinci.

Nagrada, u ukupnoj vrijednosti od 50.000 eura, može se podijeliti između najviše pet pobjednika. Svečanost dodjele nagrada održat će se 13. decembra  2018. godine.

Detaljnije na https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize