EGSO nagrade za građansku solidarnost posvećene borbi protiv koronavirus na temu: Civilno društvo protiv COVID-a 19

Evropski ekonomski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je organizacije civilnog društva, privatna preduzeća i pojedince iz Evropske unije i Ujedinjene Kraljevine da prijave svoje projekte na konkurs za posebnu Nagradu za građansku solidarnost, koja je u julu pokrenuta kao jednokratna zamjena za najpoznatiju EGSO godišnju nagradu, Nagradu za civilno društvo.

EGSO želi  da nagradi čak 29 projekata ciji su pokretači pokazali dosad nezabilježenu hrabrost i solidarnost u borbi protiv bolesti COVID-19 i njenih razornih posljedica.

Vrijednost svake nagrade je 10 000 eura, a nagrađeno će biti 27 projekata iz država članica, jedan projekt iz Ujedinjene Kraljevine te jedan projekt usmjeren na prekogranično ili evropsko djelovanje.

Rok za prijavu je 30. septembar 2020. u podne (po briselskom vremenu).

Prijave  mogu podnijeti  kandidati koji imaju boravište ili poslovni nastan u EU, ali i osobe, preduzeća i organizacije civilnog društva s boravištem odnosno sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini.

Svi prijavljeni projekti, uključujući one koje sprovode profitna preduzeća, moraju biti strogo neprofitni i ne smiju se finansirati s više od 50 % javnih sredstava.

Inicijative moraju biti direktno povezane s COVID-om 19, konkretno s borbom protiv virusa ili prevladavanjem njegovih posljedica, a mogu biti ili već sprovedene ili u toku. Prihvatljivi su i projekti koji su pokrenuti prije izbijanja pandemije, ali su prilagođeni radi brze reakcije na nove izazove.

Detaljan opis zahtjevâ i elektronski obrazac za prijavu dostupan ovdje www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

Svečanost dodjele nagrada održace se u januaru 2021. u Briselu.

Izvor eesc.europa.eu