Savjet  EU je 2. oktobra 2018. postigao dogovor o predlogu kojim se državama članicama omogućava primjena snižene, izrazito snižene ili čak nulte stope PDV-a na elektronske publikacije, čime se omogućava usklađivanje pravila o PDV-u za elektronske publikacije i publikacije u fizičkom obliku.

Prema sadašnjim pravilima o PDV-u (Direktiva 2006/112/EZ), usluge koje se elektronski isporučuju oporezuju se po standardnoj stopi PDV-a od najmanje 15 %, dok se za publikacije u fizičkom obliku mogu koristiti nestandardne stope.

Države članice trenutno mogu primjenjivati „smanjenu” stopu PDV-a od najmanje 5 % na publikacije u fizičkom obliku , tj. knjige, novine i časopise. Nekim je odobrena primjena „izrazito sniženih” stopa (ispod 5 posto) ili nulte stope PDV-a (koje uključuju pravo na odbitak PDV-a).

Direktivom će se državama članicama, koje to žele, omogućiti primjena smanjenih stopa PDV-a i na elektronske publikacije. Izrazito snižene stope i nulta stopa bi će omogućene samo državama članicama koje ih trenutno primjenjuju na publikacije u fizičkom obliku.

Nova pravila primjenjiva će se privremeno, odnosno do uvođenja novog i „konačnog” sistema PDV-a. Komisija je objavila predloge za novi sistem kojim bi se državama članicama omogućila veća fleksibilnost pri određivanju stopa PDV-a, nego što je to trenutno slučaj.

Dogovoreni tekst directive dostupan ovdje.