U kontekstu uspostavljanja i funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i vodeći računa o potrebi očuvanja i unaprjeđenja životne sredine, cilj politike Unije u oblasti energetike je da u duhu solidarnosti između država članica:

 • obezbijedi funkcionisanje tržišta energije;
 •  obezbijedi sigurnost snabdijevanja Unije energijom;
 •  podstiče energetsku efikasnost i uštedu energije, kao i razvoj novih i obnovljivih izvora energije;
 •  podstiče međusobno povezivanje energetskih mreža.

Ciljevi do 2020. godine:

 • smanjenje emisije gasova staklene bašte za najmanje 20 % u poređenju s 1990.
 • 20 % udio energije iz obnovljivih izvora
 • 20 % povećanje energetske efikasnosti

Ciljevi do 2030. godine:

 • 40 % smanjenje emisije gasova staklene bašte
 • najmanje 27 % udjela energije u EU-u iz obnovljivih izvora
 • povećanje energetske efikasnostiza 27 – 30%
 • cilj od 15 % elektroenergetske interkonekcije (tj. prenos 15 % električne energije, proizvedene u EU-u, u druge zemlje EU-a)

Cilj do 2050. godine:

80 – 95 % smanjenje emisije gasova staklene bašte u poređenju  s 1990.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images

https://ec.europa.eu/commission/publications/third-report-state-energy-union_hr