Savjet je donio revidiranu direktivu o energetskim svojstvima zgrada te tako dovršio završnu fazu zakonodavnog postupka.
Revizijom direktive o energetskim svojstvima zgrada mijenja se Direktiva 2010/31/EU i dopunjuju mjere u okviru direktive o energetskoj efikasnosti te zakonodavstvo EU-a o energetskoj efikasnosti proizvoda.
Ona je dio paketa za čistu energiju koji je Komisija predstavila 30. novembra 2016.

Više informacija u saopšenju Savjeta možete pogledati ovdje.