EU pruža drugu priliku priznatim preduzetnicima u stečaju, a održivim preduzećima u finansijskim teškoćama olakšava pristup okvirima za preventivno restrukturiranje u ranoj fazi, s ciljem izbjegavanja nesolventnosti.

Naime, Savjet EU je donio Direktivu o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje efikasnosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga.

Direktivom se prvenstveno želi smanjiti najveće prepreke slobodnom protoku kapitala koje nastaju zbog razlika među okvirima za restrukturiranje i nesolventnost država članica te unutar EU-a pojačati kulturu saniranja na osnovu načela druge prilike.  Predlogom se tako nastoji postići odgovarajuća ravnoteža između interesa dužnika i povjerilaca.

Ključni elementi novih pravila odnose se na :

Rano upozoravanje i pristup informacijama kako bi se dužnicima pomoglo otkriti okolnosti u kojima bi vjerojatno moglo doći do nesolventnosti i koje su jasan znak da je potrebno brzo djelovati.
Okviri za preventivno restrukturiranje: dužnici ce imati pristup okviru za preventivno restrukturiranje kojim im se omogućava restrukturiranje kako bi se spriječilo nesolventnost i osiguralo njihovu održivost te stoga zaštitilo radna mjesta i poslovnu aktivnost. Ti okviri mogu biti dostupni i na zahtjev povjerilaca i predstavnika zaposlenih.
Olakšavanje pregovaranja o planu preventivnog restrukturiranja uz imenovanje, u određenim slučajevima, stručnjaka u oblasti restrukturiranja koji ce pomoći u izradi plana.
Planovi restrukturiranja: novim pravilima predviđa se niz elemenata koji moraju biti dio plana, uključujuci opis ekonomskog stanja, zahvaćene strane i njihove kategorije, uslove planova.
Zastoj pojedinačnih radnji izvršenja: dužnici mogu iskoristiti zastoj pojedinačnih radnji izvršenja kako bi podržali pregovore o planu restrukturiranja u okviru za preventivno restrukturiranje. Početno trajanje zastoja pojedinačnih radnji izvršenja ograničeno je na period od najviše četiri mjeseca.
Otpust duga: prezaduženi preduzetnici imaće pristup barem jednom postupku koji može dovesti do potpunog otpusta njihovog duga nakon perioda od najviše tri godine, u skladu s uslovima utvrđenima u direktivi.

Više informacija ovdje.

 

Izvor Savjet EU