Eurydice je evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 38 zemalja, koje učestvuju u programu Erasmus +čime pruža podršku evropskoj saradnji u oblasti  cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Velika novost koja je obilježila početak prve polovine godine je pokretanje nove Eurydice mrežne stranice https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

Mreža se sastoji  iz tri dijela:

  • komparativnih izvještaja (Comparative Reports) posvećenih posebnim temama,
  • detaljnih opisa nacionalnih obrazovnih sistema (National Descriptions of Education Systems) za 38 država koje učestvuju u programu Erasmus+
  • dijela posvećenog vijestima i člancima (News and Articles) u oblasti obrazovanja.

Radom mreže koordinira Izvršna agencija Evropske unije za sprovodenje programa EU u oblasti obrazovanja, kulture i medija.